Oikomishoito

Toimipisteemme, joissa on tarjolla oikomishoitoja:

Espoo, Tapiola
Helsinki, City-Hammaslääkärit
Helsinki, Erottaja
Hyvinkää
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Järvenpää
Kokkola
Kuopio Keskusta
Kuopio Sektori
Nummela
Oulu Galleria
Oulu Lääkäritalo
Oulunsalo
Porvoo
Rovaniemi
Savonlinna
Tornio
Turku
Vantaa, Korso

Oikominen onnistuu myös aikuisena

Oikomishoito aikuisiällä on nykyään melko yleistä. Aikuisiällä tehtävä oikominen tehdään usein kiinteillä oikomiskojeilla. Jos haluat oikomisen ilman näkyviä ”hammasrautoja”, voidaan käyttää huomaamatonta  Invisalign -oikomistekniikkaa tai linguaalitekniikan menetelmiä Incognito ja Forestadent.

Vaniljatanko -blogin kirjoittaja Minna aloitti aikuisiällä oikomishoidon linguaalitekniikalla:
Vaniljatanko 

 

Oikomishoito kuitenkin toteutetaan usein lapsuus- ja nuoruusiässä jolloin kasvojen kasvu ja hampaiden puhkeaminen on vielä kesken. Kasvojen luiden vielä kasvaessa niihin on helpompi vaikuttaa ja oikeilla kojeilla hampaat saadaan puhkeamaan haluttuun kohtaan.

Oral - Oikominen


Miksi oikomista tarvitaan?

  • Jos poikkeama "ihanteellisesta" purennasta on suuri ja vaivaa itseä kovasti, voidaan turvautua oikomiseen, vaikka suurta toiminnallista häiriötä ei olisi. Monet pitävät tasaista ja suoraa hammasrivistöä yksinkertaisesti kauniina.
  • Vääränlainen purenta voi aiheuttaa kasvojen kiputiloja ja ruuan pureskeleminen saattaa vaikeutua.
  • Vaikeasti ahtautuneita hammasvälejä on hankala pitää puhtaana jolloin alttius iensairauksiin ja hampaiden reikiintymiseen lisääntyy.


Oikomista yhteistyössä eri alojen erikoishammaslääkäreiden kanssa

Oikomisen toteuttaa oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Toisinaan oikominen vaatii myös muiden erikoistumisalojen asiantuntemusta. Oralissa tämä sujuu helposti, sillä meiltä löytyvät kätevästi saman katon alta kattavat erikoishammaslääkäripalvelut.

Jos purentavirhe aiheutuu leukojen välisestä luustollisesta epäsuhdasta, purennan korjaus saattaa oikomishoidon lisäksi edellyttää myös leukakirurgiaa, jolloin kokonaishoidon suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä leukakirurgin kanssa.

Puuttuvien tai menetettyjen hampaiden proteettista korvaamista edeltää toisinaan valmisteleva oikomishoito. Tällöin korjataan kallistuneiden hampaiden asentoja tai siirretään hampaita suotuisampiin asentoihin, jotta proteettinen hoito voidaan toteuttaa. Hoidon suunnittelu tehdään yhteistyössä protetiikan erikoishammaslääkärin kanssa.

Oikomishoitoa voidaan tarvita myös kiinnityskudossairauksien hoidon yhteydessä, jos hampaistoon kohdistuu purentatraumaa. Tällöin hoidon suunnittelu tehdään iensairauksiin erikoistuneen hammaslääkärin kanssa.

Oikomishoidon aikana potilas tarvitsee joko suuhygienistin tai hammaslääkärin tekemää säännöllistä kiinnityskudosten ylläpitohoitoa.

Leukanivelten ja purentalihasten kiputilat saattavat vaatia purentafysiologista jatkohoitoa oikomishoidon jälkeenkin. Tällöin tavallisesti ylläpitovaiheessa valmistetaan potilaalle purentakisko.

Oikomisen kulku

Suunnittelu

Oikomishoidon aluksi potilaasta otetaan röntgenkuva ja hampaistosta kipsinen jäljennös. Näiden avulla suunnitellaan yksilöllinen hoito-ohjelma. Hoidon etenemistä on helppo seurata alkumalleihin vertaamalla.

Varsinainen oikominen

Oikomishoito on usein pitkäkestoista ja riippuu paljon purentavirheen laadusta. Hampaita siirrettäessä voimien tulee olla riittävän pieniä, jotta hampaat eivät vahingoitu. Usein oikomishoidossa on monia vaiheita ja oikomiskojeiden päivittäistä käyttöaikaa vaihdellaan hoidon edetessä.

Ylläpitovaihe

Oikomishoitoihin liittyy palautumistaipumus. Tietyt hampaiden virheasennot kuten ahtautuneet ja kiertyneet hampaat palautuvat erityisen herkästi.

Hampaita siirtävän tai leukojen kasvua ohjailevan oikomishoidon jälkeen tarvitaan aina ylläpitohoitovaihe (retentiovaihe) hoitotuloksen pysyvyyden varmistamiseksi. Kasvua ohjailevien yökojeiden käyttöä vähennetään ylläpitohoitovaiheessa asteittain.

Kiinteän oikomiskojehoidon jälkeen hampaiden kielen puoleisille pinnoille liimataan usein tukikaaria, jotka estävät hampaiden palautumista. Jotkut tukikaaret saatetaan jättää hampaiden pinnoille useiksi vuosiksi ja ne edellyttävät säännöllistä kontrollia hampaiston tarkastusten yhteydessä.

Lisäksi ylläpitohoitovaiheessa käytetään usein irrotettavaa oikomiskojetta tai purentakiskoa.