Hammaskiven poistaminen

Miksi hammaskivi pitää poistaa?

Muodostunut hammaskivi tulehduttaa ja ärsyttää ientä sekä vaikeuttaa ienrajan puhtaana pitoa. Hammaskiveä voi muodostua sekä ienrajan yläpuolelle että ientaskuun, ikenen alle.

Tulehtunut ien on punainen, turvonnut ja vuotaa helposti verta. Jos tulehdus pääsee etenemään ikenissä syvemmälle, vaurioituvat myös hampaan kiinnityskudokset. Tämä voi johtaa jopa hampaan irtoamiseen.

Mitä hammaskivi on?

Suussa on aina bakteereita, jotka kiinnittyvät hampaiden pintoihin ja ienrajoihin. Kertyvää bakteerimassaa kutsutaan plakiksi. Jos plakkia ei poisteta säännöllisti, se voi kovettua syljen mineraalien vaikutuksesta. Kovettunut plakki on hammaskiveä, eikä sitä saa itse poistettua.

Miten hammaskivi poistetaan?

Hammaskiven poiston tekee useimmiten suuhygienisti.  Se voidaan tehdään asiakkaan toiveen mukaan joko käsi-instrumenteilla tai ultraäänilaitteella. Käsi-instrumenteilla hammaskivi poistetaan mekaanisesti rapsuttamalla hampaan pintaa sekä ikenen ylä- että alapuolelta.

Ultraäänilaitteella hammaskiven poistaminen tapahtuu viemällä laitteen kärkeä pitkin hampaan pintaa. Ultraäänilaitteen värähtely ja vesisuihku yhdessä irrottavat hampaiden pinnalta värjäytymää ja hammaskiveä. Monet kokevat hammaskiven poistamisen ultraäänellä miellyttävämpänä kuin käsin tehtävän. Ien voidaan tarvittaessa myös puuduttaa hammaskiven poiston ajaksi.

Mihin hammaskiveä muodostuu?

Eniten hammaskiveä kertyy vaikeasti puhdistettaville alueille kuten ahtaisiin hammasväleihin. Myös sylkirauhasten laskuaukkojen viereisissä hampaissa plakki kovettuu herkemmin hammaskiveksi. 

Voiko hammaskiven muodostumista ehkäistä?

Jotta plakki ei muuttuisi hammaskiveksi, tulee hampaat harjata kahdesti päivässä. Lisäksi hammasvälien puhdistus on ensiarvoisen tärkeää hammaskiven muodostumisen ehkäisyssä. Puhdistuksessa voi käyttää hammaslankaa, -tikkuja tai väliharjoja hammasvälien väljyyden mukaan.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info

Suuhygienistin hoito perustuu aina hammaslääkärin tekemään tutkimukseen, hoidon suunnitteluun ja seurantaan, jolloin hoidosta saa KELA-korvauksen hammaslääkärin lähetteellä.


 


Elämäsi Hampaat - 
mukana koko elämän