Hammashoito hypnoosissa

Nykyään hammaslääkärit ovat tottuneita toimimaan hammashoitoa pelkäävien potilaitten kanssa ja pelkoa voidaan hälventää monin eri tavoin. Hypnoosin käyttö on eräs tapa. Hammashoidossa hypnoosia voidaan käyttää hoitopelon käsittelyn lisäksi apuna esimerkiksi leukanivelvaivojen hoidossa tai uusiin proteeseihin sopeutumisessa.

Hypnoosin avulla pyritään saavuttamaan syvä rentoutumisen tila, jolloin osa jännityksestä häviää itsestään. Voidaan myös luoda miellyttäviä mielikuvia, joihin ajatukset siirretään hammashoidon ajaksi.

Melkein jokainen ihminen voi päästä hypnoosiin niin halu­tessaan sopivan johdattelun avulla. Tila on eri henkilöillä eri syvyinen ja samallakin henkilöllä syvyys voi vaihdella eri kerroilla. On ilmiöitä, jotka saadaan aikaan vain syvimmissä hypnoositiloissa. Monia käytännön hoitotarkoituksia palvelee kuitenkin jo suhteellisen kevytasteinenkin hypnoositila.

Hypnoosissa ihminen ei menetä tajuntaansa, tai omaa tahtoaan, vaan on koko hoidon ajan täysin tajuissaan ja pystyy kommunikoimaan normaalisti.  Ketään ei voi hypnotisoida toimimaan oman tahtonsa tai moraalinsa vastaisesti, ja jokainen palaa hypnoosista normaaliin valvetilaan. Hypnoositilaan ei voi juuttua.

Oralissa on hypnoosihoitoa saatavissa rajoitetusti.

Lisää hypnoosista:

www.hypnoosi.net

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info