Purennan kuntoutus

Normaali purenta

Ihannepurennassa sekä ylä- että alaleuan hampaat ovat tasaisena ja aukottomana suorana rivinä. Yläleuan hampaat ovat hieman leveämmällä kaarella alahampaisiin nähden. Yhteen purtuna alahampaat koskettavat ylähampaita ja yläleuan etuhampaat peittävät alaleuan etuhampaita muutaman millimetrin. Keskilinja, eli kummankin leuan etuhampaiden väli, on symmetrisessä linjassa kasvojen keskilinjaan ja toisiinsa nähden.

Täydellinen ihannepurenta on harvalla. Keskilinjan siirtymät, lievät ahtaudet tai aukkoisuudet eivät useinkaan ole toiminnallisesti tai esteettisesti häiritseviä. Mikäli poikkeama ihannepurennasta on kuitenkin suuri tai se koetaan kovin kiusallisena, on hyvä turvautua oikomishoitoon.

Vääränlainen purenta saattaa aiheuttaa kasvojen kiputiloja ja ruuan pureskeleminen voi vaikeutua. Vaikeasti ahtautuneita hammasvälejä on hankala pitää puhtaana jolloin alttius iensairauksiin ja hampaiden reikiintymiseen lisääntyy. Monet myös pitävät tasaista ja suoraa hammasriviä kauniina.

Virheellisen purennan aiheuttamat oireet

Purentahäiriöissä lihakset joutuvat usein kestämään normaalia pitkäkestoisempaa rasitusta. Tällöin kudokset väsyvät ja voivat altistua vaurioille.

Hyvin tavallinen purentaelimen toiminnan häiriöön liittyvä oire on jatkuva päänsärky. Päänsärkyyn yhdistyy usein myös niska- ja hartiaseudun jäykkyys. Kasvojen alueella voi ilmetä myös muita epämääräisiä kiputiloja sekä puutuneisuuden tunnetta. Puremalihaksien arkuus ja väsyminen ovat tavallisia löydöksiä.

Purentaelimistön toimintahäiriöt ilmenevät usein myös leukanivelääninä, kuten naksumisena ja kipuna. Palan tunne kurkussa sekä korvaoireet kuten särky, korvien soiminen ja lukkiutuminen ovat myös mahdollisia oireita.

Muutoksia voi tapahtua myös hampaissa ja niiden tukikudoksissa sekä leukanivelissä. Hampaiden kuluneisuus saattaa olla merkki bruksaamisesta eli usein yöllä tapahtuvasta hampaiden narskuttelusta.

Leukaniveloireet kuten arkuus, naksuminen ja rahina ovat tavallisimpia purentahäiriöihin liittyviä oireita. Myös suun avaamisvaikeudet ja leukojen jäykkyys voivat viitata purentaelimen häiriöön.

Mistä virheellinen purenta johtuu?

Syy virheelliseen purentaan on usein perimässä. Nykyaikaiset tavat ja muuttunut ympäristö vaikuttavat myös osaltaan purentavirheiden syntyyn. Syömämme ruoka ei ole enää niin karkeaa kuin ennen eikä purentatyötä tarvitse entisenlaisesti tehdä.

Lisääntyneet allergiat ja ilman epäpuhtaudet vaikuttavat siihen, että entistä useampi hengittää nenän sijasta suun kautta. Kun suun kautta hengitetään, kieli ei ole oikealla lepopaikallaan eli kitalaessa. Yläleuka jää usein tällöin kapeammaksi.

Lapsuusiässä pitkittynyt sormen tai tutin imeminen altistavat myös purentavirheiden syntyyn.

Stressi lisää usein yöllä tapahtuvaa hampaiden narskuttelua eli bruksausta. Jopa puolet väestöstä saa purentaoireita jossakin elämänvaiheessa. Toimintahäiriöt koskettavat kaikkia ikäryhmiä, useimmiten naisia. Tavallisin hoitokeino on purentakisko.

Purentaelimen toiminta tutkitaan tarkastuskäynnillä. Tarkastuksessa selvitetään mahdollisen jatkohoidon ja -tutkimuksen tarve. Joskus oireet häviävät itsestään, usein kuitenkin tarvitaan hoitoa. Jos purentahäiriöön viittaavia oireita löydetään, tehdään laajempi kartoitus tilanteesta. Oralissa on useita purentaan erikoistuneita hammaslääkäreitä.

Varaa aika tarkastukseen: 010 400 3400.

Virheellisen purennan hoito

Yksilöllisen purentakiskon valmistus on tavallisin hoitokeino. Purentakisko on akryylimuovista valmistettava ylä- tai alahampaisiin sopiva suoja. Purentakiskolla voidaan välttää hampaisiin ja leukaniveliin kohdistuvia vaurioita. Kisko lisäksi rentouttaa puremalihaksia ja tasapainottaa purentaa. Purentakiskoa käytetään tavallisesti öisin, jolloin pyritään välttämään bruksauksesta aiheutuvia oireita ja vaurioita.

Kun purentaa muutetaan pysyvästi, hoitona käytetään hampaiden hiontaa, oikomishoitoa sekä protetiikkaa. Tarvittaessa hoitoon liitetään akuutissa vaiheessa lihaksia rentouttavia lääkkeitä. Puremalihasten voimisteluharjoituksista sekä fysioterapiasta saadaan usein myös helpotusta oireisiin.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info