Viisaudenhampaan poisto

Viisaudenhampaan poisto
Miten viisaudenhammas poistetaan? 
Viisaudenhampaan leikkaus
Viisaudenhampaan poiston jälkeen 

Viisaudenhampaan poisto

Yleisimpiä syitä viisaudenhampaiden poistolle ovat epäedulliseen asentoon puhkeaminen, viisaudenhampaan tulehdus eli perikoroniitti, tilanpuute hammaskaarella, karies tai hammasytimen tulehdus.  

Reikiintynyt tai tulehtunut viisaudenhammas hoidetaan usein poistamalla, koska viisaudenhampaat eivät ole tärkeitä purennan kannalta, mikäli kaikki muut hampaat ovat tallella.

Viisaudenhampaiden poistosta päättää hammaslääkäri, joka arvioi puhkeamassa olevan viisaudenhampaan mahdollisuudet normaalipurentaan.  Jos on todennäköistä että viisaudenhammas aiheuttaa puhjetessaan ongelmia, se poistetaan.  Usein myös perikoroniitti johtaa viisaudenhampaan poistoon, joka tehdään kuitenkin vasta akuutin tulehduksen rauhoituttua.

Miten viisaudenhammas poistetaan?

Ennen kuin viisaudenhampaan poisto suoritetaan, tutkii hammaslääkäri suun ja poistettavan hampaan sekä suunnittelee hampaan poiston. Viisaudenhampaasta otetaan röntgenkuva, jonka avulla voidaan selvittää esimerkiksi missä asennossa viisaudenhammas ja sen juuret ovat sekä juurien suhde ympärillä oleviin kudoksiin.

Viisaudenhampaasta voidaan ottaa myös tarkentavia lisäkuvia, jotka tehdään usein kolmiulotteisella mikro-TT- kuvauksella. Viisaudenhampaan poisto tehdään kirurgisesti paikallispuudutuksessa. Poisto voi olla helppo tai vaativa toimenpide riippuen tilanteesta.

Viisaudenhampaan leikkaus

Esimerkiksi vaillinaisesti puhjenneen viisaudenhampaan poisto voi olla tavanomaista hampaan poistoa vaativampi toimenpide ja vaatia myös hampaan leikkauksellista poistoa. Poiston jälkeen poistokuoppaan laitetaan sideharsotaitos, jonka pureminen noin 20–30 minuutin ajan heikentää verenkiertoa ja – vuotoa, jolloin poistokuoppaan syntyy verihyytymä, joka suojaa sitä kuivumiselta.

Viisaudenhampaan poiston jälkeen

Poistotoimenpiteen jälkeen hammaslääkäri määrää asiakkaalle kipulääkekuurin sekä mahdollisesti myös antibioottikuurin, joka vähentää poiston jälkeen ilmeneviä tulehduksia.

Kun poistettavaan hampaaseen liittyy tulehdusta tai toimenpide on vaativa, voidaan antibioottikuuri antaa myös ennen leikkausta. Tällöin antibioottilääkitys aloitetaan noin 30–90 minuuttia ennen poistamista ja sitä jatketaan myös leikkauksen jälkeen 2-7 päivän ajan.

Viisaudenhampaan poiston jälkeen potilaalle annetaan omahoito-ohjeet, joiden noudattaminen on tärkeää, jotta poistokuopan haava saadaan parantumaan.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info