Työpaikkahammashoito

Työpaikkahammashoito on edullinen vaihtoehto

Työpaikkahammashoito on järjestely, jossa yritys maksaa joko kokonaan tai osittain työntekijän vuosittaisen hammashoidon kustannukset. Työpaikkahammashoidon kautta tehty tavanomainen hammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle veroton etu. Hoitopalvelujen laajuus ja hoidon järjestely on aina sovittavissa joustavasti yrityskohtaisesti. Työpaikkahammashoidosta hyötyy sekä yritys että henkilökunta.

Työpaikkahammashoito ylläpitää henkilöstön terveyttä

Hammashoito on osa yleisterveyden ja työkyvyn ylläpitämistä, ja kun hoito on säännöllistä, siihen kuluu vähemmän aikaa ja rahaa. Lisäksi yrityksen kustannuksia alentaa hammashoidosta saatava sairausvakuutuksen Kela-korvaus. Hammashoidon järjestäminen sitouttaa henkilöstön säännölliseen hammashoitoon, tehostaa ajankäyttöä, vähentää osaltaan työntekijöiden sairauspoissaoloja ja näin ollen parantaa työsuorituksia.

Sopimus tehdään yrityskohtaisesti

Työpaikkahammashoitosopimuksen edellytyksenä on, että yritys on tehnyt kirjallisen päätöksen työpaikkahammashoidon tarjoamisesta työntekijöilleen. Päätöksestä tulee ilmetä kuinka paljon työntekijöiden hammashoitoa korvataan ja lisäksi etuuden tulee olla tavanomainen, kohtuullinen ja koskea koko henkilökuntaa. Näillä edellytyksillä yritys voi itse määritellä mitä kaikkia hoitotoimenpiteitä korvataan.

Ota yhteyttä lomakkeella >>

Tiedustelut ja yhteydenotot

Yritysasiakaspalvelu
puh. 010 400 3500
yritysasiakaspalvelu@oral.fi

 

Sopimusmalli pdf- muodossa