Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • auttaa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
  • tiedottaa potilaan oikeuksista 
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä 
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 


Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Oralin potilasasiamiehenä toimii Pia Taimi. Pian tavoitat sähköpostitse osoitteesta pia.taimi@oral.fi tai puhelimitse numerosta 046 922 3067.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info