Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • auttaa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa 
  • tiedottaa potilaan oikeuksista 
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä 
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi 


Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Oralin potilasasiamiehenä toimii Susanna Pitkäjärvi. Sähköpostitse hänet tavoittaa: susanna.pitkajarvi@oral.fi ja puhelimitse seuraavasti: ma, ke, to ja pe klo 14-15 ja ti klo 10-16. Puhelinnumero on 046 922 3067.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info