Tyytymätön hoitoon? Toimintaohjeet

Jos olette tyytymätön hoitoonne, toivomme että otatte yhteyden henkilökuntaamme asian selvittämiseksi. Oral Hammaslääkäreiden potilasasiamiehenä toimii Susanna Pitkäjärvi. Teillä on myös mahdollisuus tehdä asiasta kirjallinen muistutus, mikäli asian selvittäminen vapaamuotoisesti ei tuota tulosta. Lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta.

Jos hoitoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. 

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info