Ilmoitus omistusosuuksien muuttumisesta

AML 2.LUVUN 9.PYKÄLÄN MUK. ILMOITUS OMISTUSOSUUKSIEN MUUTTUMISESTA ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:SSÄ
 
Pörssi-ilmoitus 13.8.2007 klo 15.10

Sari Korhonen on ilmoittanut Oral Hammaslääkärit Oyj:lle, että Sari Korhosen äänimäärä ja osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakepääomasta on tänään toteutetulla kaupalla laskenut alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Sari Korhosen osuus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista ja äänistä on 4,97 prosenttia eli 278.000 osaketta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 558.807,2 euroa ja osakkeiden lukumäärä 5.592.072 kappaletta.
 
Oral Hammaslääkärit Oyj
Antti Kasi
Toimitusjohtaja

Jakelu:   
Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info