Oral työnantajana

Oral työnantajana

Oral Hammaslääkärit Oyj on kasvava, henkilöstöstään huolenpitävä suun- ja hammasterveydenhuollon palveluja tuottava valtakunnallinen ketju. Tarjoamme n. 1000 ammattilaisen voimin korkealaatuisia yleis- ja erikoishammaslääkäri- sekä suuhygienistipalveluita.

Hammaslaboratorio

Oral Hammaslääkäreiden hammasslaboratoriot Oral Hammaslaboratorio ja Oral-Lindent tarjoavat hammas- ja leukaprotetiikan palveluita ja tekevät hammaslääkäreiden tilauksesta hammasteknisiä töitä kuten irto- ja implanttiprotetiikkaa. Hammaslaboratoriossa työskentelee n. 40 alan ammattilaista.

Työsuhde

Tarjoamme työtehtäviä hammaslääkäriasemillamme hammaslääkäreille, hammashoitajille, suuhygienisteille ja asiakaspalveluhenkilöstölle. Hammaslaboratoriossamme työskentelee hammasteknikoita ja –laborantteja. Lisäksi yrityksemme Call Centerissä ja tukipalveluissa työskentelee asiakaspalvelun ja hallinnon ammattilaisia.

Hyödynnämme monipuolisesti joustavia työsuhdemuotoja. Meillä voi töitä tehdä kokoaikaisena, osa-aikaisena tai joustavasti tarvittaessa töihin kutsuttavana keikkatyöntekijänä. Hammaslääkärit voivat valita työskentelevätkö he meille työsuhteessa vai ammatinharjoittajina.

Menestyksemme on tulosta osaavien, asiakaspalveluhenkisten ja työssään viihtyvien oralilaisten onnistuneesta työstä. Työyhteisön hyvä yhteishenki välittyy laadukkaana palveluna myös asiakkaillemme. Arvomme Hymyn paikka, Taitavissa käsissä ja Tekemisen meininki ohjaavat toimintaamme ja näkyvät arjessamme.

Kehitys ja koulutus

Panostamme vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Järjestämme sekä yrityksen sisäistä että ulkopuolista, tarpeisiin perustuvaa ammatillista jatkokoulutusta. Osaamisen kehittäminen perustuu kehityskeskusteluissa keskusteltuihin kehittämistarpeisiin, joiden pohjalta laaditaan yritystason vuosittainen koulutussuunnitelma. Osaamisen kehittämisen muotoina käytetään lähiopetuksen lisäksi työssä oppimista ja enenevissä määrin verkko-oppimista. Kasvava yhteisömme toimii pienissä tiimeissä laajassa sosiaalisessa ja ammatillisessa verkossa, mikä tekee työstä palkitsevaa ja viihtyisää

Edistämme työhyvinvointia mm. työtä, työoloja ja osaamista kehittämällä. Tärkeä merkitys on myös työterveyshuollon toimilla ja työsuojelun yhteistoiminnalla. Kannustamme työntekijöitä liikkumaan ja harrastamaan tarjoamalla taloudellisen tuen sporttipassin kautta ja sponsoroimalla urheilutapahtumiin osallistumisia. Tänäkin vuonna oralilaiset osallistuvat urheilutapahtumiin kahdellatoista eri paikkakunnalla ympäri Suomen.

Uskomme, että hyvän työpaikan ilmapiiri on avoin ja perustuu luottamukseen. Kaikki arvostavat yhteisöään ja tuntevat yhteenkuuluvuutta. Ketään ei kiusata tai ahdistella, ja jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Kaikki ovat myös tietoisia yhteisistä tavoitteista ja oman työnsä merkityksestä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvässä työpaikassa viestintä on avointa ja jatkuvaa.

Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa tehtävä kehitystyö tukee työhyvinvoinnin eri osa-alueita. Henkilöstön motivaatiota ja työyhteisön toimivuutta mitataan säännöllisesti toteutettavalla henkilöstökyselyllä.

Oralissa on hyvä työskennellä

Tuoreen henkilöstökyselymme mukaan henkilöstö tuntee ylpeyttä oralilaisuudesta ja omasta työstään, ja työ koetaan merkitykselliseksi. Oralissa työskentelyn vahvuuksia ovat oman työn tulosten näkyminen, mikä lisää onnistumisen iloa. Viime vuosina Oralissa on kehitetty erityisesti esimiestoimintaa. Ilmapiirikyselyssä kiitosta sai esimiesten luottamus alaisiinsa ja se, että esimiehen kanssa sovitut asiat toteutuvat. Myös esimiesten kanssa käydyt kehityskeskustelut on koettu hyödyllisiksi.

Vapaita aikoja ei löytynyt
Info