Suomalaisten hampaiden kunto on kohentunut huomattavasti viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana säännöllisen hammashoidon avulla. Vaikka hampaattomuus on vähentynyt, yksittäisiä hampaita joudutaan edelleen poistamaan. Puuttuvia hampaita korvataan yhä useammin hammasimplanteilla.

Omien hampaiden säilyttäminen on yksi tärkeimmistä mittareista, kun puhutaan suun hyvinvoinnista. Yleisesti ottaen suomalaisten hampaiden kunto on kohentunut ja hampaattomuus vähentynyt, mutta yksittäisiä hampaita joudutaan edelleen korvaamaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa 2011 -raportin mukaan joka kymmenennellä yli 30-vuotiaalla ei ole lainkaan omia hampaita. Hampaita joudutaan poistamaan reikiintymisen, tapaturmien ja vakavien ientulehdusten vuoksi.

– Hampaiden puuttuminen vaikuttaa purentaan, leukojen asentoon sekä esimerkiksi syömiseen ja puhumiseen. Purennan ongelmat voivat aiheuttaa päänsärkyä sekä niska- ja hartiaseudun kipua. Tätä eivät monet potilaat edes tiedosta, Oralin suukirurgi Susanne Tuominen huomauttaa.

Monet potilaat tulevat hammaslääkäriin korvaamaan puuttuvia etuhampaita esteettisten haittojen vuoksi. Tuominen pitää potilaan ulkonäköongelmia varsin riittävänä perusteluna hakeutua hammaslääkäriin.

– On hirveän tärkeää, että ihminen pystyy nauramaan ja hymyilemään vapaasti. Pelkästään hymyn korjaaminen parantaa huomattavasti elämänlaatua.

Hammasimplantit kasvattavat suosiotaan

Puuttuvia hampaita on mahdollista korvata joko irrotettavilla proteeseilla, eli tekohampailla, tai kiinteillä proteeseilla, kuten kruunuilla, silloilla ja hammasimplanteilla.

– Implantit ovat tulleet koko ajan suosituimmiksi ja potilaat ovat entistä tietoisempia hammasimplanttien hyödyistä. Päivässä minulla saattaa olla kahdeksankin potilasta, joille asennetaan hammasimplantti, suukirurgi Susanne Tuominen Oralilta kertoo.

Implantti tarkoittaa käytännössä yhtä tai useampaa uutta hammasta vanhojen hampaiden joukossa. Sen on tarkoitus juurtua leukaluuhun, eikä se tukeudu sillan tavoin viereisiin hampaisiin.

– Monet potilaat pyytävät jo suoraan hammasimplanttia, koska edelliset kokemukset esimerkiksi juurihoidosta eivät ole olleet miellyttäviä.

Laadukas ja tutkituilla materiaaleilla toteutettu implanttihoito ei ole edullisin vaihtoehto, mutta huono taloustilannekaan ei ole laskenut hammasimplanttihoitojen suosiota, vaan implantteja asennetaan potilaille lähes päivittäin.

– Jokaiselle potilaalle tehdään huolella yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa pohditaan eri vaihtoehtoja. Monet kuitenkin päätyvät hammasimplanttiin, koska se on laadukas ja pitkäkestoinen vaihtoehto. Tällöin hoidon hintakin muodostuu kohtuulliseksi, Tuominen kertoo.

Protetiikan ABC – Tunne yleisimmät hammasproteeseihin liittyvät termit

Hammasimplantti
Hammasluuhun istutettava keinojuuri, jonka päälle rakennetaan kruunu.

Hammaskaula
Hampaan kruunun ja juuren välinen alue.

Juurihoito
Tulehtuneen tai vaurioituneen hampaan ytimen hoito.

Kokoproteesi
Irrotettava hammasproteesi, jota käytetään kun kaikki hampaat puuttuvat. Kansankielellä tekohampaat.

Kruunu
Hampaan näkyvä osa. Yhden hampaan korvaava kiinteä proteesi, joka asetetaan oman juuren tai keinojuuren päälle.

Mini-implantti
Tavallista implanttia pidempi ja kapeampi. Asennetaan kevyemmässä toimenpiteessä ja vain kokoproteesin tueksi, kun luuta on liian vähän tavallisia implantteja varten.

Molaarit
Poskihampaat

Proteesi
Puuttuvat hampaat voidaan korvata proteeseilla. Proteeseja on useita erilaisia, kiinteitä ja irrotettavia.

Protetiikka
Poistetun hampaan korvaaminen erilaisilla hammasproteeseilla ja implanteilla.

Proteetikko
Protetiikkaan perehtynyt erikoishammaslääkäri.

Silta
Proteettinen rakenne, jolla voidaan korvata yksi tai useampi puuttuva hammas. Silta kiinnitetään viereisiin hampaisiin tai implantteihin.

Titaani
Metalli, jota käytetään hammasimplanteissa.

Zirkoni
Posliinivalmiste, jota käytetään hammasimplanteissa.

Lisätietoja:

Minna Lönnqvist
viestintäpäällikkö
Oral Hammaslääkärit Oyj
minna.lonnqvist@oral.fi
Puh. 050 361 7316