Oral Hammaslääkärit on viimeisten vuosien aikana kasvattanut toimintaansa yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta. Vuonna 2013 Oral onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan ja liiketulostaan huomattavasti viime vuoteen verrattuna.

”Liiketuloksemme ja liiketoiminnan rahavirtamme kasvoi merkittävästi edellisestä tilikaudesta. Onnistuneet yrityskaupat Tampereella, Nokialla ja Porvoossa näkyivät myönteisesti ja onnistuimme resursoimaan toimintaamme yhä paremmin. Työtä hyvän tuloksen eteen on tehty paljon”, Oral Hammaslääkäreiden toimitusjohtaja Martin Forss sanoo.

Oralin liikevaihto vuonna 2013 kasvoi 57,9 miljoonaan euroon ja liiketulos 2,1 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi yli 15 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Strategisena tavoitteena on kasvattaa liikevaihto noin 80 miljoonaan euroon vuoden 2015 loppuun mennessä. Myös liikevoiton odotetaan nousevan noin 10 prosenttiin vuoden 2015 liikevaihdosta.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden vuoksi asiakkaat viivästyttävät vaativien hoitojen, kuten oikomishoidon tai implanttihoitojen aloitusta. Ennakoiva ja ylläpitävä suun ja hampaiden terveydenhoito on edelleen tärkeää.

”Hyvää suun ja hampaiden terveyttä täytyy ylläpitää ja hampaista tulee huolehtia säännöllisesti. Olemme luoneet uudet asiakaslupaukset, joiden mukaisesti laadimme asiakkaillemme hoitosuunnitelman, ja otamme myös vastuun sen toteuttamisesta esimerkiksi kutsumalla asiakkaamme hoitoon säännöllisin väliajoin. Uudet asiakaslupauksemme takaavat asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisemman hoidon”, Forss jatkaa.

Kehityshankkeiden vuosi

Vuosi 2013 oli Oral Hammaslääkäreille kehityshankkeiden vuosi. Vuoden aikana keskityttiin erityisesti asiakastyytyväisyyden kehittämiseen, brändistrategian uudistamiseen sekä uuden potilastietojärjestelmän kehittämiseen ja jalkauttamiseen.

”Kehitystyö erityisesti asiakastyytyväisyyden osalta jatkuu vuonna 2014, ja juuri toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella asiakastyytyväisyys on edelleen erittäin hyvällä tasolla. Jatkuva kehitystyö vaatii henkilöstöltä sitoutumista ja joustamista, ja ilman henkilöstömme vahvaa panosta emme olisi päässeet toiminnassamme näin paljon eteenpäin”, Forss sanoo.