Yksityisen hammashoidon Kela-korvaukset muuttuvat vuoden 2013 alusta kiinteiksi prosenttimääräisten korvausten sijaan. Korvausmäärien muutokset ovat käytännössä pieniä, esimerkiksi hammaslääkärin suorittaman hampaiden tarkastuksen Kela-korvaus on vuonna 2013 20 euroa (korvaus vuonna 2012 20,40 euroa).