Uuden Käypä Hoito -suosituksen mukaan alle 3-vuotiaille lapsille annostellaan kerran päivässä hammasharjalle sipaisu fluorihammastahnaa, jossa on 1.000-1.100 ppm fluoridia. Aiemman suosituksen mukaan tämän ikäisille lapsille käytettiin enintään 500 ppm fluoridia sisältävää tahnaa kahdesti päivässä.

Käypä Hoito -suosituksen laatineen työryhmän puheenjohtajan emeritusprofessori Hannu Hausenin mukaan alle 600 ppm fluoridia sisältävät hammastahnat eivät suojaa lasten hampaita reikiintymiseltä.

Hammastahnaa käytetään suosituksen mukaan vain kerran päivässä hampaiden harjauksen yhteydessä, jotta voidaan suojella pienten lasten hampaita lievältä laikkukiilteisyydeltä eli hammasfluoroosilta. Alle 3-vuotiaan lapsen hampaat tulisi harjata toisen kerran päivässä joko ilman hammastahnaa tai käyttämällä fluoritonta tahnaa.

3-5-vuotiaille lapsille suositellaan kahdesti päivässä lapsen pikkusormen kynnen kokoista nokaretta tahnaa, jonka fluoridipitoisuus on 1.000-1.100 ppm.

6 vuoden iästä alkaen hampaat tulisi harjata kahdesti päivässä käyttämällä 0,5-2 cm:n kokoinen nokare tahnaa, jonka fluoridipitoisuus on 1.450 ppm.

Käypä Hoito -työryhmän laatimat fluorihammastahnan käyttösuositukset löytyvät Terveysportista osoitteesta: http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50078a.pdf
ja Käypä Hoito -suosituksista osoitteesta:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50078
Hammaslääkäriliiton uutinen aiheesta: http://www.hammaslaakariliitto.fi/fi/ajankohtaista/ajassa/lasten-fluorisuositukseen-muutoksia#.VPLwsGcWBNH.facebook