OmaOral-portaali
Innovatiivinen OmaOral-verkkopalvelu tuo laiteriippumattomasti asiakkaan itsensä ulottuville kaikki ne tiedot, jotka ovat aiemmin olleet ainoastaan hammaslääkärin tai suuhygienistin nähtävillä.

Terveydenhuollon digitaaliset palvelut ovat 2010-luvun kansainvälinen jättitrendi. Ihmiset ovat yhä tietoisempia ja kiinnostuneempia omasta terveydentilastaan ja haluavat päästä itse seuraamaan sen kehitystä myös hoitokäyntien välissä. Myös Suomi on niittänyt mainetta digiterveydenhuollon kentällä monilla palkituilla ja laajalti tunnetuilla sovelluksilla.

Sen koommin maailmalla kuin Suomessakaan ei kuitenkaan ole vielä huomattu sähköisten palveluiden hyötyä eräälle olennaiselle terveydenhuollon alueelle: suun ja hampaiden hoidolle. Oral Hammaslääkärit korjaa tilanteen tuomalla asiakkaidensa käyttöön uuden OmaOral-portaalin.

”OmaOral on käytännössä suun terveydenhuollon sähköinen personal trainer”, tiivistää Oral Hammaslääkärien liiketoimintajohtaja Jarno Huurinainen. ”Maksuttomasti ja laiteriippumattomasti toimiva verkkopalvelu tuo asiakkaan itsensä ulottuville kaikki ne tiedot, jotka ovat aiemmin olleet ainoastaan hammaslääkärin tai suuhygienistin nähtävillä. Käyttäjä näkee diagnoosinsa, oman yksilöllisen hoitosuunnitelmansa, sovitut käyntinsä ja oman hammaskarttansa.”

Suunniteltu yhdessä asiakkaiden kanssa

Oral on kehittänyt OmaOral-palvelua yhdessä asiakkaidensa kanssa. Asiakkaat ovat toivoneet mahdollisuutta sähköiseen asiointiin ajasta ja paikasta riippumatta. Testijoukko on kevään aikana päässyt antamaan palautetta, jonka perusteella OmaOralia on viety eteenpäin.

”Terveydenhuolto on nykyisin vuorovaikutteista lääkärin ja asiakkaan välillä. Lääkäri on tietysti edelleen asiantuntija ja neuvonantaja, mutta kun asiakas pääsee itse osallistumaan hoitonsa suunnitteluun, hän sitoutuu siihen entistä vahvemmin. Näin hoito toimii ennaltaehkäisevästi ja sen vaikutuksia on helpompi seurata konkreettisesti. Lisäksi säännöllinen ennaltaehkäisevä hoito tulee pitkällä aikavälillä asiakkaalle edullisemmaksi”, Huurinainen kertoo.

Eräs OmaOralin fiksuista ideoista on ”kääntää” hammaslääkärien kirjaamat diagnoosit, havainnot ja toimenpiteet helposti ymmärrettävään muotoon.

”Jokainen lääkärillä käynyt suomalainen tietää, että lääketieteen maailmassa on oma sanastonsa ja kielensä. OmaOral tulkkaa hammaslääkärin tallentamat potilastiedot asiakasystävälliseksi terveystiedoksi, jonka avulla asiakas voi ymmärtää enemmän omasta terveydentilastaan ja pystyy myös itse vaikuttamaan sen kehitykseen”, lupaa Huurinainen.

Matalampi kynnys, terveempi suu

OmaOral on nyt kaikkien Oralin asiakkaiden vapaasti käytettävissä. Oral lupaa kehittää palvelua asiakkaiden toiveiden perusteella myös jatkossa ja lisätä siihen tulevaisuudessa uusia ominaisuuksia. Suunnitteilla on rakentaa palveluun yhä enemmän vuorovaikutteisuutta asiakkaan suuntaan hoitosuunnitelmaan liittyvien muistutusten ja hoidon ohjauksen osalta. Tarvittaessa myös yhteydenotto hoitohenkilökuntaan järjestetään paikasta riippumatta.

”Tavoitteenamme on madaltaa kynnystä hakeutua suun terveydenhuoltoon ja tehdä oman terveydentilan seuraamisesta entistä helpompaa. Uskomme, että osallistavampi hoitosuhde näkyy parempana terveytenä”, Huurinainen päättää.

OmaOral-palvelu löytyy osoitteesta https://oma.oral.fi. Palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on maksutonta. Sisäänkirjautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset.

Havainnekuva hammaskartasta:
http://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/Oral_hammaskartta_havainnekuva/

Lisätietoja:

Oral Hammaslääkärit Oyj
Jarno Huurinainen
Liiketoimintajohtaja
Puh. 050 344 5232
Sähköposti: jarno.huurinainen@oral.fi

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2016) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 1000 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 71,4 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 40 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös Oral Hammaslaboratorio Oy.