Ajankohtaista asioinnista, ajanvarauksista ja koronaviruksesta. Lue lisää

Hammashoito hypnoosissa

Hypnoosissa tehtävä hammashoito auttaa niin jännitykseen kuin proteeseihin sopeutumiseenkin.

Hypnoosissa tehtävässä hammashoidossa hammaslääkäri hypnotisoi potilaan ennen hoitotoimenpiteiden alkamista. Hypnoosia voidaan käyttää hammaslääkäripelon lievitykseen, mutta siitä on apua myös esimerkiksi leukanivelvaivojen hoidossa tai uusiin proteeseihin sopeutumisessa.

Hypnoosihoidossa potilas pyritään saamaan rentoutumisen tilaan, jolloin osa jännityksestä häviää itsestään. Samalla voidaan myös luoda miellyttäviä mielikuvia, joihin ajatukset siirretään hammashoidon ajaksi.

Melkein jokainen ihminen voi päästä hypnoosiin niin halutessaan sopivan johdattelun avulla. Tila on eri henkilöillä eri syvyinen ja samallakin henkilöllä syvyys voi vaihdella eri kerroilla.

Hypnoosihoidossa ihminen ei menetä tajuntaansa tai omaa tahtoaan, vaan hän on koko hoidon ajan täysin tajuissaan ja pystyy kommunikoimaan normaalisti. Ketään ei voi hypnotisoida toimimaan oman tahtonsa tai moraalinsa vastaisesti, ja jokainen palaa hypnoosista normaaliin valvetilaan. Hypnoositilaan ei voi juuttua.

Palvelun eteneminen

Vastaanottokäynti alkaa potilaan hypnotisoinnilla. Monia käytännön hoitotarkoituksia palvelee suhteellisen kevytasteinen hypnoositila. Joissakin hoitotapauksissa myös syvemmät hypnoositilat ovat tarpeen joidenkin ilmiöiden aikaansaamiseksi. Kun potilas on saatu haluttuun rentoutumisen tilaan, aloitetaan hoitotoimenpiteet. Hoidon päätteeksi potilas herätetään hypnoosista.

Milloin kannattaa varata aika tähän palveluun?

Hypnoosihoito on vaihtoehto aina, kun hammaslääkärikäynti jännittää tai pelottaa. Hypnoosihoitoon voi hakeutua myös kiputilojen, kuten leukanivelvaivojen takia.

Mitä on huomioitava aikaa varatessa?

Oralissa on hypnoosihoitoa saatavissa rajoitetusti.