Kartiokeilatietokonetomografiatutkimus tekee kolmiulotteisen kuvan halutusta alueesta. Sitä käytetään usein, kun syytä suun ja hampaiston ongelmiin ei löydetä perinteisten röntgenkuvien avulla. Tällaisia ongelmia voivat olla esimerkiksi särkytilat ja juurihoidolliset ongelmat. Tutkimus soveltuu myös esimerkiksi implanttihoidon suunnitteluun ja viisauden hampaiden tilanteen selvittämiseen.

Palvelun eteneminen

Potilasta hoitava hammaslääkäri tai lääkäri tekee röntgenkuvauksen oikeutusarvioinnin eli päätöksen hammasröntgenkuvan tarpeellisuudesta ja kuvausajankohdasta. Röntgentutkimusta varten tarvitaan siis aina lähete hammaslääkäriltä tai lääkäriltä.

Milloin kannattaa varata aika tähän palveluun?

Kun potilaalle on tehty voimassa oleva lähete hampaiston ja leukojen KKTT-tutkimukseen.

Mitä on huomioitava aikaa varatessa?

Ajan voi varata vain, kun potilaalla on voimassa oleva röntgenlähete. KKTT-kuvaus on saatavilla seuraavilla Oralin asemilla: