14.04.2014 09:40:35 CET

AML 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Juha Korhosen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 14.4.2014 klo 10.40


AML 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Juha Korhosen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut 14.4.2014 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Juha Korhosen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa ehdollisen julkisen Ostotarjouksen toteutuessa 5 prosentin rajan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Juha Korhonen on 13.4.2014 antanut sitoumuksen hyväksyä 14.4.2014 julkistetun CapManin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa olevan yhtiön julkisen Ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Järjestelyn toteutuessa Juha Korhosen omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä laskee nollaan.

Juha Korhosen omistus- ja äänioikeudet ennen 14.4. tehtyä ehdollista ostotarjousta:

Osakkeiden lukumäärä 786.786 kappaletta.
Osuus kaikista osakkeista 8,94 prosenttia.
Äänioikeuksien lukumäärä 786.786 kappaletta.
Osuus äänimäärästä 8,94 prosenttia.

Juha Korhosen omistus- ja äänioikeudet ehdollisen julkisen ostotarjouksen mahdollisen toteutumisen jälkeen:

Osakkeiden lukumäärä 0 kappaletta.
Osuus kaikista osakkeista 0 prosenttia.
Äänioikeuksien lukumäärä 0 kappaletta.
Osuus äänimäärästä 0 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 8.801.533 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 8.801.533 kappaletta.

Oral Hammaslääkärit Oyj

Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi