25.06.2014 14:10:30 CET

AML 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 25.6.2014 klo 15.10


AML 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut 25.6.2014 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, että Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa 5 prosentin rajan ja laskee nollaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus- ja äänioikeudet ennen osakkeiden luovutusta:

Osakkeiden lukumäärä 450.000 kappaletta.
Osuus kaikista osakkeista 5,11 prosenttia.
Äänioikeuksien lukumäärä 450.000 kappaletta.
Osuus äänimäärästä 5,11 prosenttia.

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus- ja äänioikeudet osakkeiden luovutuksen jälkeen:

Osakkeiden lukumäärä 0 kappaletta.
Osuus kaikista osakkeista 0 prosenttia.
Äänioikeuksien lukumäärä 0 kappaletta.
Osuus äänimäärästä 0 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 8.826.072 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 8.826.072 kappaletta.

Oral Hammaslääkärit Oyj

Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi