14.04.2014 09:27:27 CET

AML 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Virala Oy Ab:n 100% omistaman tytäryhtiö Atine Group Oy:n omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 14.4.2014 klo 10.27


AML 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus: Virala Oy Ab:n 100% omistaman tytäryhtiö Atine Group Oy:n omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut 14.4.2014 AML 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta, että sen 100% omistama tytäryhtiön Atine Group Oy:n omistus Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alittaa ehdollisen julkisen Ostotarjouksen toteutuessa 5 prosentin rajan Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaisosakemäärästä sekä kokonaisäänimäärästä.

Atine Group Oy on 13.4.2014 antanut sitoumuksen hyväksyä 14.4.2014 julkistetun CapManin hallinnoimien rahastojen määräysvallassa olevan yhtiön julkisen Ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n kaikista osakkeista ja niihin oikeuttavista arvopapereista. Järjestelyn toteutuessa Atine Group Oy:n (ja Virala-konsernin) omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä laskee nollaan.

Atine Group Oy on Virala Oy Ab:n 100 % omistama tytäryhtiö. Virala Oy Ab tai muut sen konserniin kuuluvat yhtiöt kuin Atine Group Oy eivät omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.

Atine Group Oy:n omistus- ja äänioikeudet ennen 14.4. tehtyä ehdollista ostotarjousta:

Osakkeiden lukumäärä 3.215.000 kappaletta.
Osuus kaikista osakkeista 36,53 prosenttia.
Äänioikeuksien lukumäärä 3.215.000 kappaletta.
Osuus äänimäärästä 36,53 prosenttia.

Atine Group Oy:n omistus- ja äänioikeudet ehdollisen julkisen ostotarjouksen mahdollisen toteutumisen jälkeen:

Osakkeiden lukumäärä 0 kappaletta.
Osuus kaikista osakkeista 0 prosenttia.
Äänioikeuksien lukumäärä 0 kappaletta.
Osuus äänimäärästä 0 prosenttia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden rekisteröity kokonaismäärä on 8.801.533 osaketta, joilla on ääniä yhteensä 8.801.533 kappaletta.

Oral Hammaslääkärit Oyj

Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266


Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet