21.02.2012 07:31:00 CET

Atine Group Oy tekee ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 21.2.2012 klo 8.31

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

Atine Group Oy tekee ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista

Oral Hammaslääkärit Oyj on vastaanottanut 20.2.2012 Atine Group Oy:ltä tiedon, että Atine Group Oy:n omistusosuus Oral Hammaslääkärit Oyj:stä on ylittänyt 30 prosenttia ja että Atine Group Oy tekee pakollisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 3,20 euron osakekohtaiseen hintaan. Oral Hammaslääkärit Oyj on vastaanottanut Atine Group Oy:ltä seuraavat tiedot:

Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Virala Oy Ab:n täysin omistama tytäryhtiö Atine Group Oy (”Atine”), on 20.2.2012 hankkinut 9.348 Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral”) osaketta.

Hankitut osakkeet yhdessä Atinen jo aikaisemmin omistaman 2.622.000 osakkeen kanssa edustavat yhteensä noin 30,10 % kaikista Oralin osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Tehdyn osakehankinnan myötä Atinen omistus Oralissa ylittää kolme kymmenesosaa Oralin osakkeiden äänimäärästä arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesti laskettuna, joten Atinelle on syntynyt velvollisuus tehdä pakollinen julkinen ostotarjous kaikista Oralin osakkeista.

Oralin hallituksen puheenjohtaja Ben Wrede on Atinen toimitusjohtaja, eikä hän tule osallistumaan Oralin hallitustyöskentelyyn ostotarjoukseen liittyen.

Atine tulee tarjoamaan ostotarjouksessa kustakin Oralin osakkeesta 3,20 euroa käteisenä. Oralin osakkeen kaupankäynnin päätöskurssi 17.2.2012 oli 3,10 euroa ja 3,22 euroa 20.2.2012. Tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltäneen kolmen kuukauden aikana osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärällä painotettu keskiarvo oli 3,08 euroa. Atine ei ole hankkinut Oralin osakkeita ostotarjousta korkeampaan hintaan tarjousvelvollisuuden syntymistä edeltäneen kuuden kuukauden aikana.

Arvopaperimarkkinalain 6 luvun 14 §:n mukaan pakollinen ostotarjous tulee julkistaa kuukauden kuluessa tarjousvelvollisuuden syntymisestä eli viimeistään 20.3.2012. Tarjousaika alkaa maaliskuun ensimmäisellä viikolla, arviolta 9.3.2012 mennessä. Tarjousajan odotetaan olevan noin 3 viikkoa. Tarjous ei ole ehdollinen tietyn omistusrajan saavuttamiselle. Järjestyksen vuoksi Atine varaa mahdollisuuden hankkia Oralin osakkeita myös pakollisen ostotarjouksen ulkopuolella hintaan, joka ei ylitä pakollisessa ostotarjouksessa tarjottua hintaa.

Virala-konserniin kuuluva Atine Group Oy on ollut Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurin omistaja vuodesta 2006 lähtien.Oral Hammaslääkärit Oyj
Martin Forss
toimitusjohtaja
puh. 040 779 6266, sähköposti: etunimi.sukunimi@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemat Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.