06.03.2012 17:58:00 CET

Atine Group Oy:n pakollinen julkinen ostotarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alkaa 7.3.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 6.3.2012 klo 18.58

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

Atine Group Oy:n pakollinen julkinen ostotarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alkaa 7.3.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj on tänään vastaanottanut Atine Group Oy:ltä tiedotteen, jonka mukaan tarjousaika Atine Group Oy:n pakollisessa julkisessa ostotarjouksessa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alkaa 7.3.2012 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 28.3.2012 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei tarjousaikaa jatketa ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Atine Group Oy:n antaman tiedon mukaan Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan.


Oral Hammaslääkärit Oyj
Martin Forss
toimitusjohtaja
puh. 040 779 6266
sähköposti: etunimi.sukunimi@oral.fi


Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemat Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liite: Atine Group Oy:n tiedote kokonaisuudessaan

Atine Group Oy Tiedote 6.3.2012 klo 17.00

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

ATINE GROUP OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEISTA ALKAA 7.3.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Virala Oy Ab:n täysin omistama tytäryhtiö Atine Group Oy (”Atine” tai ”Tarjouksentekijä”) ilmoitti 20.2.2012 tekevänsä pakollisen julkisen ostotarjouksen (”Ostotarjous”) Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeista (”Osakkeet”). Atine omistaa tällä hetkellä 2.631.348 Osaketta, mikä vastaa noin 30,10 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänistä.

Ostotarjouksessa tarjottava vastike on 3,20 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty (”Tarjoushinta”). Tarjoushinta on noin 3,2 prosenttia korkeampi kuin Osakkeen päätöskurssi 3,10 euroa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla (”NASDAQ OMX Helsinki”) 17.2.2012 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä. Tarjoushinta vastaa Osakkeista NASDAQ OMX Helsingissä julkisessa kaupankäynnissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kolmen (3) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä korotettuna noin 3,2 prosentin suuruisella preemiolla sekä Osakkeista NASDAQ OMX Helsingissä julkisessa kaupankäynnissä maksettujen hintojen kaupankäyntimäärillä painotettua keskiarvoa kuuden (6) kuukauden aikana ennen tarjousvelvollisuuden syntymistä korotettuna noin 4,2 prosentin suuruisella preemiolla. Oralilla ei ole tämän Tarjousasiakirjan päivämääränä kaupparekisteriin merkittyjä arvopapereita, joiden perusteella voisi saada Osakkeita, eikä Oral ole tiedottanut tällaisten arvopapereiden antamisesta.

Ostotarjouksen mukainen tarjousaika (”Tarjousaika”) alkaa 7.3.2012 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 28.3.2012 klo 16.00 (Suomen aikaa), jollei Tarjousaikaa jatketa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Tarjouksentekijä tarjoutuu hankkimaan omistukseensa Yhtiön koko osakekannan. Ostotarjous ei kuitenkaan ole sidottu tietyn omistusosuuden saavuttamiseen.

Finanssivalvonta on tänään hyväksynyt Ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”). Tarjousasiakirja on saatavilla 7.3.2012 alkaen Tarjouksentekijän toimipisteessä, osoitteessa Unioninkatu 7 A 15, 00130 Helsinki, Ostotarjouksen järjestäjänä toimivan Evli Pankki Oyj:n (”Evli”) konttorissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki ja NASDAQ OMX Helsingissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki sekä internetissä 7.3.2012 alkaen osoitteessa www.evli.com. Tarjousasiakirja on saatavilla vain suomenkielisenä.

Lisätietoja antaa:
Atine Group Oy:
Toimitusjohtaja Ben Wrede
+358 40 5105940
ben.wrede@atine.fi

ATINE GROUP OY
Ben Wrede
toimitusjohtaja

LIITE: OSTOTARJOUKSEN EHDOT

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARKOITETTU LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN TAI MUIHIN MAIHIN, JOISSA SEN JAKELU OLISI RAJOITETTU.

Tämä tiedote ei ole tarjousasiakirja, eikä se siten ole ostotarjous tai kehotus myyntitarjouksen tekemiseen. Sijoittajien tulee tehdä päätös Osakkeiden myymisestä tarjousasiakirjassa esitetyn tiedon perusteella.

OSTOTARJOUKSEN EHDOT

Ostotarjouksen kohde

Tarjouksentekijä tarjoutuu jäljempänä esitetyin ehdoin Ostotarjouksessa ostamaan kaikki Oralin liikkeeseen laskemat Osakkeet, jotka eivät ole Oralin tai sen tytäryhtiöiden taikka Tarjouksentekijän tai sen konserniyhtiöiden omistuksessa. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole ehdollinen minkään toteuttamisedellytyksen täyttymiselle.

Tarjoushinta

Tarjoushinta on 3,20 euroa käteisenä kultakin Osakkeelta, jonka osalta Ostotarjous on sen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty.

Tarjousaika

Tarjousaika alkaa 7.3.2012 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 28.3.2012 klo 16.00 (Suomen aikaa), ellei Tarjousaikaa tai jatkettua tarjousaikaa jatketa tai keskeytetä alla esitetyn mukaisesti. Tarjousaika on kuitenkin vähintään kolme (3) viikkoa.

Tarjouksentekijä varaa oikeuden jatkaa Tarjousaikaa ilmoittamalla tästä tiedotteella Tarjousajan kuluessa. Tarjousajan enimmäispituus (mukaan lukien mahdollinen jatkettu tarjousaika) on kymmenen (10) viikkoa.

Tarjouksentekijällä on oikeus keskeyttää mahdollinen jatkettu tarjousaika tai jatkaa sitä. Tarjouksentekijä ilmoittaa tällöin jatketun tarjousajan keskeyttämisestä tai jatkamisesta tiedotteella viimeistään viisi (5) pankkipäivää ennen jatketun tarjousajan päättymistä.

Mikäli Tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa tai keskeyttää tarjousajan, tarjousaika päättyy Tarjouksentekijän asettamana uutena päättymisajankohtana.

Korotus- ja hyvitysvelvollisuus

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hankkia Osakkeita Tarjousaikana NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin.

Mikäli Tarjou
ksentekijä tai muu arvopaperimarkkinalain (”AML”) 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho hankkii ennen Tarjousajan päättymistä Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML 6 luvun 13 §:n mukaisesti muuttaa Ostotarjouksen ehtoja vastaamaan tällaisen hankinnan ehtoja (korotusvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa korotusvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus Ostotarjouksen toteuttamisen yhteydessä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

Mikäli Tarjouksentekijä tai muu AML 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho hankkii Tarjousajan päättymistä seuraavien yhdeksän (9) kuukauden kuluessa Yhtiön Osakkeita Tarjoushintaa korkeammalla hinnalla tai muutoin Ostotarjousta paremmin ehdoin, Tarjouksentekijän tulee AML 6 luvun 13 §:n mukaisesti hyvittää Ostotarjouksen hyväksyneille arvopaperinhaltijoille paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen ero (hyvitysvelvollisuus). Tarjouksentekijän tulee tällöin välittömästi julkistaa hyvitysvelvollisuuden syntyminen ja suorittaa Ostotarjousta paremmin ehdoin tapahtuneen hankinnan ja Ostotarjouksessa tarjotun vastikkeen välinen erotus kuukauden kuluessa hyvitysvelvollisuuden syntymisestä niille arvopaperinhaltijoille, jotka ovat hyväksyneet Ostotarjouksen.

AML 6 luvun 13 §:n 5 momentin mukaan hyvitysvelvollisuutta ei kuitenkaan synny siinä tapauksessa, että Tarjoushintaa korkeamman hinnan maksaminen perustuu osakeyhtiölain mukaiseen välitystuomioon edellyttäen, että Tarjouksentekijä tai muu AML 6 luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho ei ole ennen välitysmenettelyä tai sen kuluessa tarjoutunut hankkimaan Osakkeita Ostotarjousta paremmin ehdoin.

Ostotarjouksen hyväksymismenettely

Useimmat suomalaiset tilinhoitajayhteisöt lähettävät asiakkainaan oleville Yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille ilmoituksen Ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen. Osakkeenomistajat, jotka eivät saa tällaista ilmoitusta tilinhoitajayhteisöltään tai omaisuudenhoitajaltaan, voivat ottaa yhteyttä Evliin puhelimitse numeroon (09) 4766 9573 tai sähköpostitse osoitteeseen operations@evli.com saadakseen tarvittavat tiedot hyväksyntänsä antamiseksi.

Niiden Yhtiön osakkeenomistajien, joiden Osakkeet on hallintarekisteröity ja jotka haluavat hyväksyä Ostotarjouksen, tulee antaa hyväksymisensä hallintarekisteröinnin hoitajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Pantattujen Osakkeiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen edellyttää pantinhaltijan suostumusta. Suostumuksen hankkiminen on Yhtiön kyseisen osakkeenomistajan vastuulla.

Yhtiön osakkeenomistajan, joka on merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa hyväksyä Ostotarjouksen, tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa hyväksymislomake osakkeenomistajan arvo-osuustiliä hoitavalle tilinhoitajayhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti ja sen asettaman aikarajan kuluessa tai, jos tilinhoitajayhteisö ei vastaanota hyväksymislomakkeita (esimerkiksi Euroclear Finland Oy), osakkeenomistaja voi ottaa yhteyttä Evliin hyväksyäkseen Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden hylätä virheellisesti tai puutteellisesti tehdyt hyväksynnät. Hyväksymislomake tulee toimittaa siten, että se vastaanotetaan Tarjousajan tai, jos Tarjousaikaa on jatkettu, jatketun Tarjousajan kuluessa huomioiden kuitenkin tilinhoitajayhteisön antamat ohjeet. Tilinhoitajayhteisö saattaa pyytää hyväksynnän toimittamista ennen Tarjousajan tai jatketun Tarjousajan voimassaolon päättymistä. Osakkeenomistaja toimittaa hyväksymislomakkeen haluamallaan tavalla omalla vastuullaan ja hyväksymislomake katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitajayhteisö tai Evli on sen todellisuudessa vastaanottanut.

Hyväksymällä Ostotarjouksen Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttavat Evlin tai arvo-osuustiliään hoitavan tilinhoitajayhteisön myymään Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Osakkeenomistaja voi hyväksyä Ostotarjouksen ainoastaan ehdoitta ja kaikkien omistamiensa kyseisellä arvo-osuustilillä olevien Osakkeiden osalta. Tarjouksentekijällä on oikeus hylätä sellainen hyväksyntä, joka koskee vain osaa osakkeenomistajan omistamista ja samalla arvo-osuustilillä olevista Osakkeista.

Kukaan osakkeenomistaja, joka on Ostotarjouksen ehtojen mukaan pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen, ei saa myydä tai muutoin määrätä omistamistaan Osakkeista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Hyväksymällä Ostotarjouksen osakkeenomistajat valtuuttavat Evlin tai tilinhoitajayhteisönsä kirjaamaan arvo-osuustililleen luovutusrajoituksen tai myyntivarauksen sen jälkeen, kun osakkeenomistaja on toimittanut hyväksymisensä. Lisäksi Ostotarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat valtuuttavat Evlin tai tilinhoitajayhteisönsä suorittamaan muut tarvittavat kirjaukset ja ryhtymään muihin Ostotarjouksen teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellisiin toimiin sekä myymään kaikki kyseisen osakkeenomistajan hyväksymiseen liittyvien kauppojen toteuttamishetkellä omistamat Osakkeet Tarjouksentekijälle Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen toteuttamiskauppojen tai sen selvityksen yhteydessä mahdollinen luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan ja osakkeenomistajille maksetaan Tarjoushinta.

Jos Ostotarjousta ei toteuteta, Osakkeita koskeva luovutusrajoitus tai myyntivaraus poistetaan arvo-osuustililtä mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksesta luopumisesta on ilmoitettu.

Peruutusoikeus

Ostotarjouksen hyväksyminen on sitova, eikä sitä voi peruuttaa, ellei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu (ks. AML 6 luvun 8 §).

Sellaisessa mahdollisessa tilanteessa, jossa peruuttamisoikeus on olemassa, Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle kyseisiä Osakkeita koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake toimitettiin. Jos Osakkeita koskeva hyväksymislomake on toimitettu Evlille, myös peruutusilmoitus tulee toimittaa Evlille. Jos kyseessä ovat hallintarekisteröidyt arvopaperit, osakkeenomistajan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus. Jos osakkeenomistaja peruuttaa Ostotarjouksen hyväksyntänsä edellä mainitun mukaisesti, Osakkeita koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun Ostotarjouksen ehtojen mukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistaja, joka on peruuttanut hyväksyntänsä, vastaa itse maksuista, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja mahdollisesti perii peruuttamisesta.

Ostotarjouksen tuloksen ilmoittaminen

Tarjouksentekijä tulee ilmoittamaan Ostotarjouksen alustavan tuloksen arviolta ensimmäisenä (1.) Tarjousajan tai, soveltuvin osin, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä, ja lopullisen tuloksen arviolta kolmantena (3.) Tarjousajan
tai, soveltuvin osin, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraavana pankkipäivänä. Lopullista tulosta koskevassa ilmoituksessa vahvistetaan niiden Osakkeiden prosenttimäärä, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Osakkeiden maksuehdot ja selvitys

Niiden Osakkeiden, joiden osalta Ostotarjous on Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti pätevästi hyväksytty, myynti toteutetaan Toteutuspäivänä, joka on viimeistään neljäs (4.) Tarjousajan, tai soveltuvin osin, jatketun Tarjousajan päättymistä seuraava pankkipäivä (”Toteutuspäivä”). Mikäli mahdollista, Ostotarjouksen toteuttamista koskevat kaupat toteutetaan Toteutuspäivänä NASDAQ OMX Helsingissä, edellyttäen, että NASDAQ OMX Helsinkiin sovellettavat säännöt sen sallivat. Muussa tapauksessa kaupat toteutetaan NASDAQ OMX Helsingin ulkopuolella.

Kaupat selvitetään arviolta kolmantena (3.) Toteutuspäivää seuraavana pankkipäivänä (”Selvityspäivä”). Tarjoushinta maksetaan Selvityspäivänä osakkeenomistajan arvo-osuustilin hoitotilille tai niiden osakkeenomistajien osalta, joiden omistus on hallintarekisteröity, hyväksymislomakkeessa määritellylle pankkitilille. Mikäli osakkeenomistajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin hänen arvo-osuustilinsä, Tarjoushinta maksetaan osakkeenomistajan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti siten, että se on osakkeenomistajan pankkitilillä arviolta viimeistään kahden (2) pankkipäivän kuluttua Selvityspäivästä.

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden lykätä Osakkeen tarjoushinnan maksamista, mikäli suoritus estyy tai keskeytyy ylivoimaisen esteen vuoksi. Tarjouksentekijä suorittaa maksun kuitenkin heti, kun suorituksen estävä tai keskeyttävä ylivoimainen este on ratkaistu.

Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Osakkeisiin, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti, siirtyy Tarjouksentekijälle Selvityspäivänä Osakkeiden tarjoushinnan maksua vastaan.

Varainsiirtovero ja muut maksut

Tarjouksentekijä maksaa Ostotarjouksen mukaisesti tehdyn Osakkeiden myynnin yhteydessä mahdollisesti Suomessa perittävän varainsiirtoveron.

Kukin osakkeenomistaja vastaa maksuista, jotka tilinhoitajayhteisö osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti perii sekä tilinhoitajayhteisöjen, omaisuudenhoitajien, hallintarekisteröinnin hoitajien tai muiden tahojen kunkin osakkeenomistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella mahdollisesti veloittamista vakuuksien vapauttamiseen tai mahdollisten muiden Osakkeiden myynnin estävien rajoitusten poistamiseen liittyvistä palkkioista tai muista palkkiosta.

Tarjouksentekijä vastaa muista tavanomaisista kuluista, jotka aiheutuvat Ostotarjouksen edellyttämistä arvo-osuuskirjauksista, Ostotarjouksen mukaisten Osakkeita koskevien kauppojen toteuttamisesta tai Osakkeiden Tarjoushinnan maksamisesta.

Muut asiat

Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden (i) muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML 6 luvun 7 §:n mukaisesti muun muassa tilanteessa jossa Yhtiö muutoin kuin osana normaalia liiketoimintaansa päättäisi Osakkeiden tai Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai Osakkeiden määrän lisäämisestä tai (ii) jatkaa Tarjousaikaa ja muuttaa Ostotarjouksen ehtoja AML 6 luvun 8 §:n mukaisesti. Tarjouksentekijällä on oikeus päättää harkintansa mukaisesti kaikista muista Ostotarjoukseen liittyvistä asioista.

Ostotarjousta ei tehdä suoraan eikä välillisesti alueilla, joilla sen tekeminen olisi lainvastaista, eikä tätä Tarjousasiakirjaa, siihen liittyviä hyväksymislomakkeita tai muuta materiaalia toimiteta tai lähetetä eikä niitä saa toimittaa tai lähettää millään tavalla, kuten postitse, telefaksin tai sähköpostin välityksellä tai puhelimitse taikka millään muulla tavalla, alueille tai alueilta, joilla se olisi lainvastaista.