12.08.2014 09:00:00 CET

Käräjäoikeus on määrännyt uskotun miehen valvomaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 12.8.2014 kello 10.00

KÄRÄJÄOIKEUS ON MÄÄRÄNNYT USKOTUN MIEHEN VALVOMAAN ORAL HAMMAS­LÄÄKÄRIT OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKEENOMISTAJIEN ETUA VÄLIMIESMENETTE­LYSSÄ

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvas­taista.

Oral Hammaslääkärit Oyj on vastaanottanut seuraavat tiedot Renideo Holding Oy:ltä.

Renideo Holding Oy tiedotti 3.7.2014 tehneensä Keskuskauppakamarin lunastuslauta­kunnalle hakemuksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Hakemuksen perusteella Keskuskauppa­kamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n mukaisen uskotun miehen määräämistä.

Helsingin käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä määrännyt OTL, KTK Nils Blummén suostumuksensa mukaisesti osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n mukaiseen uskotun miehen tehtävään valvomaan Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähemmistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Markus Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 508 0121
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa ham­masterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.oral.fi