Pörssitiedote 9.3.2009 klo 18.00

KONSERNIVEROKESKUKSELTA OIKEUS ORALIN TAPPIOIDEN VÄHENTÄMISEEN VEROTUKSESSA

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut tänään 9.3.2009 tiedon, jonka mukaan Konserniverokeskus on myöntänyt Oral Hammaslääkärit Oyj:lle oikeuden vuosien 1999-2003 ja 2005 tappioiden vähentämiseksi. Tappioiden yhteismäärä on 16.463.501 euroa. Päätös ei ole lainvoimainen. 

Konserniverokeskuksen myönteinen päätös liittyy Oralin Konserniverokeskukselle tekemään uuteen hakemukseen koskien vuosien 2004-2006 aikana tapahtuneita omistajanvaihdoksia, joiden johdosta Oral Hammaslääkärit Oyj on menettänyt oikeuden tappioiden vähentämiseen verotuksessa. Uudenmaan verovirasto antoi samasta asiasta vuonna 2006 päätöksen, jonka mukaan Oral Hammaslääkärit Oyj:lle ei myönnetty omistajavaihdosten vuoksi lupaa vähentää tappioita verotuksessaan. Helsingin hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus eivät muuttaneet Uudenmaan veroviraston päätöstä. Tämän jälkeen Oral Hammaslääkärit Oyj teki uuden hakemuksen asiasta. 

Konserniverokeskuksen päätöksessä todetaan, että Oral Hammaslääkärit Oyj on laajentanut toimintaansa vuosittain sekä liikevaihdolla että henkilöstön määrällä mitattuna merkittävästi, ja että edellytykset tappioiden vähentämiselle elinkeinotoiminnan turvaamiseksi ovat olemassa omistajavaihdoksista huolimatta. 

Oral Hammaslääkärit Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista verosaamista taseeseen.

Oral Hammaslääkärit Oyj
Antti Kasi
toimitusjohtaja

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 400 alan ammattilaista. Oralilla on hammaslääkäriasemat Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vaasassa, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella, Torniossa, Turussa ja Seinäjoella.

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi