24.10.2014 08:15:00 CET

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selkeästi – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 09.15

LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KASVOI SELKEÄSTI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014

Tammi-syyskuu lyhyesti:
– Liikevaihto 44,8 (42,2) milj. euroa
– Käyttökate 3,1 (3,9) milj. euroa
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 2,2 (1,4) milj. euroa
– Katsauskauden tulos 0,0 (0,7) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos 0,00 (0,08) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 2,1 (4,9) milj. euroa

Heinä-syyskuu lyhyesti:
– Liikevaihto 13,1 (12,7) milj. euroa
– Käyttökate 0,5 (1,1) milj. euroa
– Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,4 (0,2) milj. euroa
– Katsauskauden tulos -0,5 (0,1) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos -0,06 (0,01) euroa
– Liiketoiminnan rahavirta -1,2 (0,9) milj. euroa


Näkymät vuodelle 2014

Oral arvioi, että vuonna 2014 yhtiön liikevaihto kasvaa noin viisi prosenttia, liiketuloksen arvioidaan edelleen olevan noin kolme miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä. Oral arvioi toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessaan, että yhtiön liikevaihto kasvaa noin kymmenen prosenttia ja liiketulos on noin kolme miljoonaa euroa ilman kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Martin Forss:

”Perushammashoidon kysyntä on jatkunut Oralissa vahvana. Heikentynyt taloustilanne alkaa heijastua myös suun ja hampaiden terveyspalveluiden kysyntään vaativimpien hoitojen osalta. Oral on panostanut palveluiden kehittämiseen ja markkinointiin uusilla palvelutuotteilla myös vaativiin hoitoihin. Markkinoiden konsolidointivauhti kiihtyy ja kiinnostus Oralia kohtaan kumppanina on kasvanut selkeästi toisella vuosipuoliskolla. Uusien yrityshankintojen ajoittuminen loppuvuoteen on kuitenkin vaikuttanut siihen, että niiden vaikutus tilikauden liikevaihdon kasvuun jää ennakoitua pienemmäksi.”


Toimintaympäristö

Yleinen taloudellinen epävarmuus on vaikuttanut myös suun ja hampaiden terveyspalveluiden kysyntään vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Selkeimmin epävarmuus vähentää edelleen vaativien hoitojen kysyntää. Myös vähemmän kiireellisiä hoitoja kuten oikomishoitoja ja valkaisuja siirretään tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Perushammashoidon kysyntätilanne on säilynyt Oralissa vahvana.

Konsernin avainluvut
1000 EUR


7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014 1-9/2013
Liikevaihto 13 064 12 741 44 784 42 242
Käyttökate 466 1 102 3 102 3 885
Liiketulos -377 224 856 1 384
Katsauskauden tulos -521 95 43 694
Osakekohtainen tulos, EUR -0,06 0,01 0,00 0,08
Liiketoiminnan rahavirta -1 180 884 2 118 4 856
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1 294 1 835 1 816 3 818
Omavaraisuusaste, % 40,2 41,9
Velkaantumisaste, % 47,5

48,3
Henkilöstömäärä kokoaikaiset kauden lopussa 593 496

Liikevaihto ja tulos 1.1. – 30.9.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1. – 30.9.2014 kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 44,8 (42,2) miljoonaa euroa.

Käyttökate oli 3,1 (3,9) miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuun liiketulos oli 0,7 (1,4) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani merkittävästi ja oli 2,2 (1,4) miljoonaa euroa eli 5,0 (3,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ja liiketulos sisältävät kertaluonteisia eriä -1,6 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät koostuvat neuvonantajakuluista liittyen yhtiön strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen ja toteutukseen -0,9 miljoonaa euroa sekä johdon kannustinjärjestelmän maksuista kuluvarauksen ylittävältä määrältä -0,7 miljoonaa euroa.

Katsauskauden tulos oli 0,0 (0,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,08) euroa.

Liikevaihto ja tulos 1.7. – 30.9.2014

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.7. – 30.9.2014 kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 13,1 (12,7) miljoonaa euroa.

Käyttökate oli 0,5 (1,1) miljoonaa euroa.

Heinä-syyskuun liiketulos oli -0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani merkittävästi ja oli 0,4 (0,2) miljoonaa euroa eli 2,8 (1,8) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökate ja liiketulos sisältävät kertaluonteisia eriä -0,7 (0,0) miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät koostuvat neuvonantajakuluista liittyen yhtiön strategisten vaihtoehtojen kartoitukseen ja toteutukseen sekä johdon kannustinjärjestelmän maksuista kuluvarauksen ylittävältä määrältä.

Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli -0,5 (0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,01) euroa.

Rahavirta, tase ja investoinnit

Tammi-syyskuun liiketoiminnan rahavirta oli 2,1 (4,9) milj. euroa. Investointien rahavirta oli -2,9 (-2,7) miljoonaa euroa. Rahoitustoimintojen rahavirta oli 0,5 (0,9) miljoonaa euroa ja katsauskauden rahavirta kokonaisuudessaan -0,3 (3,1) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 1,8 (3,8) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi. Konsernin pitkäaikaiset varat olivat 26,8 (27,2) miljoonaa euroa.

Konsernin likvidit varat 30.9.2014 olivat 5,7 (4,8) miljoonaa euroa.

Korollisia nettovelkoja oli 7,1 (7,4) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,1 (4,1) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 9,7 (8,1) miljoonaa euroa ja rahavaroista 5,7 (4,8) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,78 (0,64).

Konsernin oma pääoma oli 15,0 (15,1) miljoonaa euroa ja oma pääoma per osake 1,69 (1,72) euroa. Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 40,2 (41,9) prosenttia.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja palveluhenkilökunnasta.

Oral-konsernissa työskenteli jaksolla keskimäärin 582 (490) henkeä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Jakson lopussa vastaava luku oli 593 (496).

Henkilömäärän kasvua selittää siirtyminen vuokratyöntekijöiden käytöstä omaan sijaisjärjestelmään.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli kauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy, Oral Hammaslaboratorio Oy ja Kaikukadun Hammaslääkärit Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 32 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Nokialla, Vihdin Nummelassa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Savonlinnassa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa, Vantaalla ja Viitasaarella.


Osake ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2014 oli 570.807,20 euroa ja osakkeiden lukumäärä 8.826.072. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n
osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena Nasdaq OMX Helsingin pienet yhtiöt -listalla. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ORA1V. Katsauskauden päätöskurssi oli 6,60 (4,70) euroa ja keskikurssi 6,52 (4,17) euroa. Osakkeen kokonaisvaihto oli 9.102.235 (488.275) osaketta, omistajien lukumäärä 976 (2.442) ja yhtiön markkina-arvo kauden päätyttyä 58,3 (41,4) miljoonaa euroa.

Renideo Holding Oy on yhtiön suurin osakkeenomistaja 96 prosentin omistusosuudella.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral on selostanut liiketoiminnan riskejä vuosikertomuksessa 2013 sekä internet-sivuillaan. Yhtiön arvion mukaan riskeissä ja markkinoiden epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut tämän jälkeen olennaisia muutoksia.

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Muutoksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n johdossa

Oral Hammaslääkärit Oyj:n vastaava lääketieteellinen johtaja ja varatoimitusjohtaja sekä johtoryhmän jäsen LL, HLL, EHL Janne Ryhänen on ilmoittanut irtisanoutuvansa yhtiön palveluksesta keskittyäkseen kliiniseen työhön yhtiön erikoishammaslääkärinä. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään Oralissa 1.4.2015 asti.

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa Rovaniemelle ja Vantaalle

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa toimintaansa Rovaniemelle ostamalla vuonna 1982 perustetun Hammaslääkärivastaanotto Dentia Oy:n liiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2013 noin 600.000 euroa. Hammaslääkäriasemalla on 3 täysin varusteltua hoitohuonetta, ja asemalla työskentelee 8 hammasterveyden ammattilaista. Ostettu hammaslääkäriasema yhdistettiin Oral-ketjuun 1.10.

Oral Hammaslääkärit Oyj laajentaa toimintaansa Vantaalla ostamalla Hammashoito Dentinellin liiketoiminnan Eles Timo Oy:ltä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2013 noin 750.000 euroa. Hammaslääkäriasemalla on 4 täysin varusteltua hoitohuonetta ja asemalla työskentelee 19 hammasterveyden ammattilaista. Ostettu hammaslääkäriasema on tarkoitus yhdistää Oral-ketjuun 1.11.

Välimies nimetty Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähemmistöosakkaiden lunastamista koskevassa lunastusasiassa

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan muiden kuin Renideo Holding Oy:n (Tarjouksentekijä) omistuksessa olevien Oral Hammaslääkärit Oyj:n (Oral) osakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevan asian. Välimiesoikeuden ainoana välimiehenä toimii asianajaja Olli Iirola.

Tarjouksentekijä ilmoitti 11.06.2014, että sen omistus Oralin osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10). Tarjouksentekijä on 3.7.2014 alussa tehnyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Tarjouksentekijän tarjoama lunastushinta on 6,70 euroa osakkeelta, mikä vastaa Tarjouksentekijän 14.4.2014 julkistetussa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014 on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Yhtiö on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa samoja kirjaamis- ja arvostusperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013 ja vuonna 2014 voimaan tulleita IAS/IFRS -standardimuutoksia. IAS/IFRS -standardimuutoksilla ei ole olennaista merkitystä osavuosikatsaukseen.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 7-9/2014 7-9/2013 1-9/2014

1-9/2013 1-12/2013
LIIKEVAIHTO 13 064 12 741 44 784 42 242 57 874
Liiketoiminnan muut tuotot 177 12 250 130 386
Materiaalit ja palvelut -4 974 -4 776 -17 247 -16 755 -22 880
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -5 117 -4 568 -16 072 -14 619 -19 881
Poistot ja arvonalentumiset -843 -878 -2 445 -2 501 -3 364
Liiketoiminnan muut kulut -2684 -2 307 -8 614 -7 113 -10 017
LIIKETULOS -377 224 656 1 384 2 118
Rahoitustuotot ja -kulut -222 -177 -508 -409 -595
KATSAUSKAUDEN TULOS ENNEN VEROJA -599 47 148 974 1 522
Tuloverot 78 48 -105 -280 -269
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -521 95 43 694 1 253
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e -521 95 43 694 1 253
– laimentamaton -0,06 0,01 0,00 0,08 0,14
– laimennusvaikutuksella oikaistu -0,06 0,01 0,00 0,08 0,14


TASE, 1000 EUR 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 5 848 7 431 6 908
Liikearvo 13 830 12 621 13 573
Muut aineettomat hyödykkeet 6 315 6 409 6 241
Laskennalliset verosaamiset 247 244 149
Myytävissä olevat sijoitukset 610 509 509
Pitkäaikaiset varat yhteensä 26 850 27 214 27 380
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1 343 1 495 1 481
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3 364 2 520 2 934
Rahavarat 5 685 4 849 5 994
Lyhytaikaiset varat yhteensä 10 392 8 864 10 409
VARAT YHTEENSÄ 37 242 36 078 37 788


OMA PÄÄOMA JA VELAT 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
11 998 12 670 12 670
Edell. tilikausien voitto/tappio 2 346 1 181 1 203
Katsauskauden voitto/tappio 43 694 1 253
Oma pääoma yhteensä 14 958 15 116 15 697
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 9 691 8 145 8 477
Varaukset 72 72 72
Laskennallinen verovelka 1 042 1 305 1 069
Pitkäaikaiset velat yhteensä 10 805 9 523 9 617
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3 096 4 053 3 288
Ostovelat ja muut velat 8 383 7 386 8 974
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 212
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11 479 11 439 12 474
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 37 242 36 078 37 788LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2014 571 12 670 2 456 15 697
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 43 43
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 43 43
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 120 120
Osakepalkkiojärjestelmä -110 -110
Pääomanpalautus -792 -792
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -672 -110 -782
Oma pääoma 30.9.2014 571 11 998 2 389 14 958
Osake-pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 463 1 093 14 128
Laaja tulos
Katsauskauden tulos 694 694
Katsauskauden laaja tulos yhteensä 694 694
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 89 89
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 206 89 295
Oma pääoma 30.9.2013 571 12 669 1 876 15 116
Osake- pääoma Muut rahastot Voitto-varat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2013 571 12 464 1 093 14 128
Laaja tulos
Tilikauden tulos 1 253 1 253
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 253 1 253
Liiketoimet omistajien kanssa
Osakeanti 206 206
Osakepalkkiojärjestelmä 110 110
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 206 110 316
Oma pääoma 31.12.2013 571 12 670 2 456 15 697
KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR
1.1.-30.9.2014 1.1.-30.9.2013 1.1.-31.12.2013
Liiketoiminnan nettorahavirta 2 118 4 856 6 500
Investointien nettorahavirta -2 878 -2 653 -2 666
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6 500 1 378
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -4 821 -681 -1 167
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 323 1 378
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 879
Maksullinen suunnattu osakeanti 120 206 206
Maksetut osingot/pääoman palautukset -792
Rahoituksen nettorahavirta 451 904 418
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -309 3 107 4 252
Rahavarat tilikauden alussa 5 994 1 742 1 742
Rahavarat tilikauden lopussa 5 685 4 849 5 994


OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT


KESKEISET TUNNUSLUVUT*
1-9/2014 1-9/2013 1-12/2013
Osakekohtainen tulos, EUR 0,00 0,08 0,14
Omapääoma/osake, euroa 1,69 1,72 1,78
Omavaraisuusaste, % 40,2 41,9 41,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 1 816 3 818 4 943
Quick ratio 0,78 0,64 0,72
Velkaantumisaste, % 47,5 48,3 36,8

*Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2013.

TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

1000 EUR Q3/2014 Q2/2014 Q1/2014 Q4/2013 Q3/2013
Liikevaihto 13 064 15 694 16 026 15 632 12 741
Liiketoiminnan muut tuotot 177 73 257 12
Materiaalit ja palvelut -4 974 -6 029 -6 244 -6 126 -4 776
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet
kulut -5 117 -5 363 -5 592 -5 262 -4 568
Liiketoiminnan muut kulut -2 684 -3 006 -2 924 -2 904 -2 307
Poistot ja arvonalentumiset -843 -795 -806 -863 -878
Liiketulos -377 574 460 734 224
Rahoitus tuotot ja -kulut -222 -144 -143 -186 -177
Katsauskauden tulos ennen veroja -599 430 317 548 47
Verot 78 -72 -111 -11 48
Katsauskauden laaja tulos -521 358 206 559 95


Vakuudet ja vastuusitoumukset 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR)
Yrityskiinnitys 13 000 13 000 13 000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 4 750 5 803 5 558
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 189 89 137
Yli vuoden päästä erääntyvät 96 115 114
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 285 204 251
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 6 928 9 009 8 480
Vuokravastuut yhteensä 6 928 9 009 8 480


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi