03.08.2012 08:00:00 CET

Liikevaihdon kasvu jatkui – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 3.8.2012 klo 9.00


LIIKEVAIHDON KASVU JATKUI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012

– Liikevaihto 25,9 (24,0) milj. euroa, kasvua 8,0 %; toisen vuosineljänneksen liikevaihto 13,2 (12,4) milj. euroa
– Käyttökate 1,3 (1,3) milj. euroa, toisen neljänneksen käyttökate 0,8 (0,4) milj. euroa
– Liiketulos -0,1 (0,04) milj. euroa, toisen neljänneksen liiketulos 0,1 (-0,2) milj. euroa
– Kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät -0,3 milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 1,9 (0,4) milj. euroa; toisella neljänneksellä 1,0 (-0,1) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos -0,03 (-0,02) euroa
– Markkina-asemaa vahvistettiin yritysostoin Helsingissä ja Nummelassa
– Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan edelleen ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 439 hammasterveyden ammattilaista kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 25 hammaslääkäriasemaa ja 147 (132) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 135.000 (126.000), jossa on kasvua 7,1 prosenttia.

Toimitusjohtajan kommentti

”Kuluvan vuoden ensimmäinen vuosipuolisko muodostui liikevaihdoltaan lähes tavoitteidemme mukaiseksi. Liiketulos jäi vielä odotuksista pääasiassa tammi-helmikuun vaimean kysynnän ja katsauskaudelle ajoittuneiden kertaluonteisten kulujen vuoksi.

Toisella vuosineljänneksellä kysyntä on piristynyt. Laajensimme tarjontaamme yritysjärjestelyin Helsingin Meilahdessa ja Vihdin Nummelassa. Lisäksi vahvistimme hammaslaboratoriotoimintaamme ja teimme merkittävän yhteistyösopimuksen uuden potilastietojärjestelmän kehittämisestä. Keskeisin tavoitteemme on edelleen käyttöasteiden parantaminen”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.

Liikevaihto ja tulos

Hammasterveyspalveluiden kysyntä oli katsauskaudella Oralin asiakaskunnassa hieman odotettua vaimeampaa. Yleinen taloudellinen epävarmuus on näkynyt erityisesti kalliimpien hoitojen ja esteettisten toimenpiteiden kysynnässä. Tammi-helmikuun jälkeen kysyntä on piristynyt.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.6.2012 kasvoi 8,0 prosenttia ja oli 25,9 (24,0) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,1 (0,04) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -0,3 (-0,1) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,03 (-0,02) euroa osakkeelta.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 13,2 (12,4) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,1 (-0,2) miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa kasvattivat yritysostot ja asemien laajennukset. Kauden merkittävin asemalaajennus oli maaliskuussa aloittanut Tapiolan uusi hammaslääkäriasema.

Liiketulosta heikensivät kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät yhteensä 271 tuhatta euroa. Tapiolan vanhan hammaslääkäriaseman ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinnon muutto uusiin tiloihin aiheutti jaksolle noin 176 tuhannen euron perusparannusmenojen alaskirjauksen liiketoiminnan muihin kuluihin. Siitä 65 tuhatta euroa ajoittui toiselle vuosineljännekselle ja 111 tuhatta euroa ensimmäiselle neljännekselle. Jaksolle ajoittui lisäksi 173 tuhannen euron varaston arvon alentumiskirjaus varastohallintajärjestelmän muutoksesta johtuen. Jaksolle tuloutettiin yhteensä 78 tuhatta euroa yritysjärjestelyihin liittyviä lisäkauppahintaeriä, joiden ehtoina olevien liiketoiminnallisten tavoitteiden ei arvioida täyttyvän. Liiketulosta heikensi myös kalliimpien hoitojen vaimea kysyntä.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.6.2012 oli 31,2 (28,9) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 3,0 (3,1) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 7,8 (4,7) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 4,4 (3,1) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 5,0 (4,4) miljoonaa euroa ja kassavaroista 1,6 (2,9). Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 2,0 (0,9) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,42 (0,69).

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli tammi-kesäkuussa 1,9 (0,4) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin käyttöpääoman hallinnan tehostamisesta. Liiketoiminnan rahavirta toisella vuosineljänneksellä oli 1,0 (-0,1) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-kesäkuussa 3,7 (2,7) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Rahoituksen rahavirta oli tammi-kesäkuussa 1,1 (4,3) milj. euroa. Vertailukaudella tehtiin merkintäoikeusanti.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 44,6 (50,9) prosenttia.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Hammaskeskus Oy Ab sekä 1.6.2012 yhtiön omistukseen siirtyneet Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy sekä Vihdin Hammaspaikka Oy. Emoyhtiöön sulautettiin suunnitelmien mukaisesti 30.6.2012 sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Oral Hammaslääkärit Seinäjoki Oy, Oral Hammaslääkärit Itäkeskus Oy ja Oral Hammaslääkärit Joensuu Oy. Yhtiö on tiedottanut yhdistämissuunnitelmista 17.2.2012. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 25 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral Hammaslääkärit on hammasterveysalan johtavia suomalaisia toimijoita. Oral tarjoaa korkeatasoisia hammasterveyspalveluita perushammashoidosta vaativimpiin erikoishoitoihin. Korkeatasoisen palvelun lisäksi tärkeää on palveluiden hyvä saavutettavuus.

Oral laajensi jaksolla tarjontaansa yrityskaupoilla Vihdin Nummelassa ja Helsingin Meilahdessa. Oral-ketjussa 1.6.2012 aloittanut Vihdin Hammaspaikka Oy on kahden hoitohuoneen hammaslääkäriasema, jossa työskentelee yhteensä seitsemän suu- ja hammasterveyden ammattilaista. Yhtiön liikevaihto on noin 0,6 miljoonaa euroa vuodessa. Oralilla on ollut jo aiemmin nopeasti kasvavassa Nummelassa seitsemän hoitohuoneen asema.

Helsingissä toimiva Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy on neljän hoitohuoneen hammaslääkäriase
ma, jossa työskentelee noin 10 hammasterveyden ammattilaista. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2011 noin miljoona euroa. Oral keskittää palveluitaan siirtämällä nykyisen Mannerheimintien hammaslääkäriasemansa toiminnan Meilahden uudelle asemalle vuoden 2012 loppuun mennessä. Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy siirtyi osaksi Oral Hammaslääkärit -ketjua 1.6.2012.

Oral laajensi jakson aikana myös hammaslaboratoriotoimintaansa, kun Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan omistama Hammaskeskus Oy Ab osti hammaslaboratorio Varahammas Oy:n liiketoiminnan. Varahammas Oy:n liiketoiminta yhdistettiin Hammaskeskukseen 10.5.2012, ja uuden hammaslaboratorion nimeksi tuli Oral Hammaslaboratorio Oy.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Oral laajensi tarjontaansa Espoon Tapiolassa, kun joulukuussa Oral-ketjuun hankittu Olarin Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminta yhdistettiin Oralin Tapiolan hammaslääkäriasemaan 6.3.2012. Samaan aikaan avattiin Tapiolan uusi täyden palvelun asema uusissa tiloissa. Uudella asemalla on 11 hoitoyksikköä, ja siellä työskentelee yli 40 hammasterveyden ammattilaista.

Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin kasvustrategiaa, jonka mukaan kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista hyviltä liikepaikoilta. Yritys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Oral Hammaslääkärit Oyj ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittaja Entteri Oy solmivat kaudella yhteistyösopimuksen uuden potilastietojärjestelmän kehittämiseksi. Entteri Oy:n AssisDent-potilastietojärjestelmä on yksityisen suun terveydenhuollon tietojärjestelmien markkinajohtaja Suomessa. Oral ja Entteri kehittävät AssisDentistä uuden sukupolven potilastietojärjestelmän, joka on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2013.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilöstöstä.

Konsernissa työskenteli kesäkuun lopussa yhteensä 642 koko- ja osa-aikaista henkilöä, joista 482 työskenteli työsuhteessa ja 160 ammatinharjoittajana. Kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna henkilömäärä oli kesäkuun lopussa 439 (413).

Hammaslääkäreistä 29 prosenttia työskenteli työsuhteisina ja 71 prosenttia ammatinharjoittajina. Hoito- ja muusta henkilöstökunnasta lähes kaikki ovat työsuhteisia.

Muutokset johdossa

Oral Hammaslääkärit Oyj:n uutena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti 1.6.2012 KTM Antti Uusitalo (s. 1977). Uusitalo on toiminut Oralissa Group Controllerina vuodesta 2008. Ennen Oralia hän työskenteli Business Controllerin tehtävissä Accountor Groupin asiakasyrityksissä.

Tutkimus- ja kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 22.5.2012 alkaen hammaslääketieteen tohtori Tuomas Waltimo. Tutkimus- ja kehitysjohtajan tehtävä on Oralissa uusi ja osa-aikainen. Tuomas Waltimo työskentelee päätoimisesti professorina Baselin yliopistossa Sveitsissä.

Oralin johtoryhmän muodostivat kauden päättyessä toimitusjohtaja Martin Forss, talousjohtaja Antti Uusitalo, liiketoimintajohtaja Anna-Maria Mäkelä, lääketieteellinen johtaja Janne Ryhänen sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja Tuomas Waltimo.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.6.2012 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.

Osakkeenomistajille maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2012 pääoman palautusta 0,03 euroa per osake eli yhteensä 262 tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä liikkeellelaskettuja optiota tai voimassa olevia optio-ohjelmia.

Muutokset omistajakunnassa

Atine Group Oy teki maaliskuussa pakollisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista. Ostotarjouksen seurauksena Atinen omistus kasvoi 0,72 prosenttiyksikköä ja sen omistus Oralissa nousi 30,82 prosenttiin Oralin kaikista osakkeista ja äänistä. Katsauskauden päättyessä Atine Groupin omistusosuus oli 32,87 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä ei tapahtunut liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia.

Arvio toiminnan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Katsauskauden päättyessä palveluiden kysynnässä ei ole nähtävissä tämänkaltaisia olennaisia muutoksia.

Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita, ja kilpailun arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Hammaslääkäreiden saatavuus kehittyi katsauskaudella yhtiön kannalta kohtuullisesti. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat kuitenkin edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla ja toteutuksella.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Riskejä on kuvattu yhtiön vuosikertomuksessa, joka on saatavilla yhtiön internet-sivuilla www.oral.fi.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammas-terveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Oral uskoo, että pirstaloituneilla ma
rkkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Oral pitää ennallaan liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa, jonka mukaan vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään tilikaudelta 2011. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011 1-12/2011
Liikevaihto 25938 24016 13207 12424 46268
Liiketoiminnan muut tuotot 79 210 1 125 349
Materiaalit ja palvelut -11084 -10725 -5635 -5656 -20205
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8790 -8153 -4361 -4180 -15662
Poistot ja arvonalentumiset -1442 -1246 -740 -663 -2673
Liiketoiminnan muut kulut -4795 -4065 -2409 -2224 -8045
Liiketulos -96 37 63 -215 32
Rahoitustuotot ja -kulut -208 -145 -113 -89 -478
Voitto/tappio ennen veroja -304 -108 -50 -303 -447
Tuloverot 53 -34 -75 -11 130
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -251 -142 -125 -315 -317
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -251 -142 -125 -315 -317
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e
– laimentamaton -0,03 -0,02 -0,01 -0,04 -0,04
– laimennusvaikutuksella oikaistu -0,03 -0,02 -0,01 -0,04 -0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-6/2012 1-6/2011 4-6/2012 4-6/2011 1-12/2011
Katsauskauden voitto/tappio -251 -142 -125 -315 -317
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -340 -347
LAAJA KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -251 -482 -125 -315 -664
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -251 -482 -125 -315 -664


TASE, 1000 EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8669 8156 8340
Liikearvo 10339 8180 8983
Muut aineettomat hyödykke
et
5297 5076 5103
Laskennalliset verosaamiset 508 291 355
Myytävissä olevat sijoitukset 590 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 25403 21708 22785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1126 1147 1261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3016 3103 2766
Rahavarat 1649 2896 1172
Lyhytaikaiset varat yhteensä 5790 7146 5199
Varat yhteensä 31194 28854 27984
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12463 12830 12726
Edell. tilikausien voitto/tappio 1117 1435 1434
Katsauskauden voitto/tappio -251 -142 -317
Oma pääoma yhteensä 13900 14693 14414
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 5038 4445 4983
Laskennallinen verovelka 1088 1036 1024
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6126 5481 6006
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 4428 3135 1990
Ostovelat ja muut velat 6741 5545 5574
Lyhytaikaiset velat yhteensä 11169 8680 7564
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 31194 28854 27984

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osakepääoma Muut
rahastot
Voittovarat Oma pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2012
571 12726 1117 14414
Katsauskauden
tulos
-251 -251
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma
30.6.2012
571 12463 866 13900
Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Oma pääoma
yhteensä
Oma pääoma
1.1.2011
571 6585 2306 9462
Katsauskauden tulos -142 -142
Optioilla merkityt osakkeet 227 227
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskumenot -340 -340
Osingonmaksu -531 -531
Oma pääoma
30.6.2011
571 12830 1293 14693


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.6. 2012 1.1.-30.6. 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -251 -142
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 208 145
Katsauskauden verot -53 21
Muut tuotot ja kulut -55 -125
Poistot 1442 1246
Nettokäyttöpääoman muutos 564 -428
Korot -147 -116
Verot 158 -190
Liiketoiminnan kassavirta 1866 412
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1027 -1166
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -217 -74
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -339 -967
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä -574
hankintahetken rahavaroilla
Muut investoinnit -336
Investointien rahavirta yhteensä -2493 -2207
Kassavirta ennen rahoitusta -627 -1795
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -376 -376
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -456 -374
Lyhytaikaisten lainojen nostot 2197
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -364
Merkintäoikeusanti 6018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -340
Optioilla merkityt osakkeet 227
Maksetut osingot / pääomanpalautukset -262 -531
Rahoituksen rahavirta 1103 4260
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) 476 2465
Rahavarat tilikauden alussa 1172 432
Rahavarat tilikauden lopussa 1648 2897

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Oral osti hammaslaboratoriotoimintaa tekevän Varahammas Oy:n liiketoiminnan 10.5.2012 sisältäen kilpailukieltosopimukset kahden myyjän osalta sekä asiakastietokannan. Kaupan mukana siirtyi myös koneita, kalustoa ja vaihto-omaisuutta.

Oral osti Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy:n koko osakekannan 1.6.2012. Ostettu yhtiö harjoittaa liiketoimintaa neljässä hoitohuoneessa. Oral osti myös Vihdin Hammaspaikka Oy:n koko osakekannan 1.6.2012. Ostettu yhtiö harjoittaa liiketoimintaa kahdessa hoitohuoneessa, ja se tullaan yhdistämään Oralin jo olemassa olevaan Vihdin Nummelan asemaan.


Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR 4-6/2012 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot 1-6/2012 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 63 75
Aineettomat hyödykkeet 400 460
Sijoitukset 86 86
Vaihto-omaisuus 51 60
Saamiset 88 88
Rahavarat 76 76
Varat yhteensä 764 845
Korolliset velat
Laskennallinen verovelka
Muut velat 132 147
Velat yhteensä 132 147
Nettovarat 632 698
Hankintameno 1584 1737
Liikearvo 1268 1356
Rahana maksettu kauppahinta 905 989
Hankinnan kohteiden rahavarat 76 76
Rahavirtavaikutus 829 913


Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon hankintojen tulosvaikutus on lyhyen vaikutusaikansa vuoksi lähellä nollaa. Hankintoihin liittyi 50 tuhannen euron transaktiokulut.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatin-harjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykkeiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
Yrityskiinnitys 7 000 7000 7000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 3763 3214 3110
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 77 83 118
Yli vuoden päästä erääntyvät 65 55 115
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 142 138 233
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 5141 5486 5024
Vuokravastuut yhteensä 5141 5486 5024
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 30.6.2012 31.12.2011 30.6.2011
Toimitilavuokrat 938 1 713 800
Ajoneuvovuokrat 56 229 95
Asuntovuokrat 12 22 11
Kalustovuokrat 40 118 55
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1046 2 082 961


TUNNUSLUVUT 1.1.-30.6.2012 1.1.-30.6.2011
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) -0,03 -0,02
Omapääoma/osake, euroa < /td>

1,59 1,68
Omavaraisuusaste, % 44,6 50,9
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 3657 2660

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.

SUURIMMAT OMISTAJAT 30.6.2012

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 32,87
Korhonen Juha 9,00
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Korhonen Sari 3,89
Lahikainen Kimmo 3,70
Placeringsfonden Aktia Secura 2,73
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Björkman Stefan 1,67
Virta Erkki 1,59
10 suurinta yhteensä 70,56
Muut 29,44
Yhteensä 100,00


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Etunimi.sukunimi@oral.fi


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit – osavuosikatsaus 1-6/2012