26.10.2012 08:00:00 CET

Markkina-asema vahvistui ja kasvu jatkui – Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 26.10.2012 klo 9.00

MARKKINA-ASEMA VAHVISTUI JA KASVU JATKUI – ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012

– Liikevaihto 36,9 (33,8) milj. euroa, kasvua 9,2 %; Q3 liikevaihto 10,9 (9,8) milj. euroa
– Käyttökate 2,2 (2,0) milj. euroa, kasvua 10 %; Q3 käyttökate 0,8 (0,7) milj. euroa
– Liiketulos -0,03 (0,09) milj. euroa; Q3 liiketulos 0,06 (0,05) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 2,6 (0,3) milj. euroa; kolmannella vuosineljänneksellä 0,7 (-0,2) milj. euroa
– Osakekohtainen tulos -0,04 (-0,02) euroa
– Markkina-asemaa vahvistettiin yritysjärjestelyin
– Vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Oral Hammaslääkärit Oyj on monipuolisia suu- ja hammasterveyden palveluja tuottava yhtiö, jonka hammaslääkäriasemilla työskenteli jakson lopussa 410 hammasterveyden ammattilaista kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Katsauskauden lopussa Oral-ketjuun kuului 26 hammaslääkäriasemaa ja 150 (139) hoitoyksikköä eli täysin varusteltua hoitohuonetta. Hoitokäyntejä asemille tehtiin yhteensä 191.000 (186.000), jossa on kasvua 2,7 prosenttia.

Toimitusjohtajan kommentti

”Kuluvan vuoden tammi-syyskuu muodostui liikevaihdoltaan tavoitteidemme mukaiseksi. Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti toiminnan laajentaminen yritys- ja liiketoimintakaupoin. Jakson aikana vahvistimme tarjontaamme yritysjärjestelyin Helsingissä. Liiketulos jäi vielä odotuksista pääasiassa tammi-helmikuun vaimean kysynnän ja ensimmäiselle vuosipuoliskolle ajoittuneiden kertaluonteisten kulujen vuoksi.

Kesä on hammasterveyspalveluiden kysynnässä tyypillisesti hiljaista aikaa. Onnistuimme kuitenkin parantamaan kesän käyttöasteita edellisvuodesta. Keskeisin tavoitteemme on käyttöasteiden parantaminen myös loppuvuonna”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Martin Forss.

Liikevaihto ja tulos

Hammasterveyspalveluiden kysyntä oli katsauskaudella hieman odotettua vaimeampaa. Yleinen taloudellinen epävarmuus on näkynyt erityisesti kalliimpien hoitojen ja esteettisten toimenpiteiden kysynnässä.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikevaihto 1.1.-30.9.2012 kasvoi 9,2 prosenttia ja oli 36,9 (33,8) miljoonaa euroa. Liiketulos oli -0,03 (0,09) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -0,3 (-0,2) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,02) euroa osakkeelta.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 11,2 prosenttia ja oli 10,9 (9,8) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liiketulos oli 0,06 (0,05) miljoonaa euroa.

Liikevaihtoa kasvattivat yritysjärjestelyt ja asemien laajennukset. Kauden merkittävin asemalaajennus oli maaliskuussa aloittanut Tapiolan uusi hammaslääkäriasema. Liikevaihtoa kasvattivat myös 10.5.2012 konserniin yhdistetty hammaslaboratorio Varahammas Oy sekä 1.6.2012 konserniin yhdistetyt Meilahden Hammaslääkärikeskus Oy ja Vihdin Hammaspaikka Oy.

Liiketulosta heikensivät vaativien hoitojen vaimea kysyntä ja kaudelle ajoittuneet kertaluontoiset erät, yhteensä 234 tuhatta euroa. Kertaluonteiset erät koostuvat Tapiolan vanhan hammaslääkäriaseman, Mannerheimintien hammaslääkäriaseman ja Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinnon muutosta uusiin tiloihin ja varastonhallintajärjestelmän muutoksen yhteydessä tehdystä varaston arvon alentumiskirjauksesta sekä yritysjärjestelyihin liittyvistä lisäkauppahintaeristä, joiden ehtoina olevien liiketoiminnallisten tavoitteiden ei arvioida täyttyvän.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Oral Hammaslääkärit Oyj -konsernin taseen loppusumma 30.9.2012 oli 30,1 (28,5) miljoonaa euroa. Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset olivat 2,9 (3,3) miljoonaa euroa. Korollisia nettovelkoja oli 7,9 (6,9) miljoonaa euroa. Ne koostuvat lyhyistä korollisista veloista 3,6 (2,5) miljoonaa euroa, pitkistä korollisista veloista 5,1 (5,2) miljoonaa euroa ja kassavaroista 0,8 (0,7). Korollisiin nettovelkoihin sisältyy 2,3 (1,4) miljoonaa euroa tehtyjen yrityskauppojen loppukauppahintoja, joiden toteutuminen riippuu asemien tuloksentekokyvystä seuraavien vuosien aikana. Konsernin maksuvalmius eli quick ratio -tunnusluku oli 0,37 (0,52).

Liiketoiminnan rahavirta kasvoi merkittävästi ja oli tammi-syyskuussa 2,6 (0,3) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääosin käyttöpääoman hallinnan tehostamisesta. Liiketoiminnan rahavirta kolmannella vuosineljänneksellä oli 0,7 (-0,2) miljoonaa euroa.

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tammi-syyskuussa 4,5 (4,8) miljoonaa euroa. Investoinnit muodostuvat katsauskaudella toteutetuista liiketoiminta- ja yrityshankinnoista sekä ostettujen asemien kalustojen, hoitolaitteiden ja toimitilojen muuttamisesta Oral-ketjukonseptin mukaisiksi.

Rahoituksen rahavirta oli tammi-syyskuussa -0,1 (3,0) milj. euroa. Vertailukaudella tehtiin merkintäoikeusanti.

Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 45,9 (51,5) prosenttia.

Konsernin rakenne

Konsernin emoyhtiö on Oral Hammaslääkärit Oyj, jolla oli katsauskauden päättyessä tytäryhtiöinään Oral Hammaslaboratorio Oy, Oral Hammaslääkärit Meilahti Oy ja Oral Hammaslääkärit Nummela Oy. Kaikki konserniyhtiöt harjoittavat operatiivista liiketoimintaa.

Oralilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 26 hammaslääkäriasemaa Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla.

Liiketoiminnan kehittäminen ja yritysjärjestelyt

Oral Hammaslääkärit on hammasterveysalan johtavia suomalaisia toimijoita. Oral tarjoaa korkeatasoisia hammasterveyspalveluita perushammashoidosta vaativimpiin erikoishoitoihin. Korkeatasoisen palvelun lisäksi tärkeää on palveluiden hyvä saavutettavuus.

Oral laajensi kolmannella vuosineljänneksellä tarjontaansa Helsingissä hankkimalla Kalliossa toimivan Hammassalonki Oy:n ja Töölössä toimivan Topeliuksenkadun Hammaslääkäriasema Oy:n liiketoiminnat. Topeliuksenkadun Hammaslääkäriasema on yhden hoitoyksikön asema, joka liikevaihto vuonna 2011 oli noin 170 000 euroa. Se yhdistettiin Oral Sibeliuksenkadun asemaan 1.9.2012. Hammassalonki Oy on kolmen hoitoyksikön hammaslääkäriasema, jonka liikevaihto vuonna 2011 oli noin 500 000 euroa. Hammassalongin liiketoiminta yhdistettiin Oral Hakaniemeen katsauskauden jälkeen 1.10.2012.

Aiemmin kaudella Oral on vahvistanut markkina-asemaansa yritys- ja liiketoimintakaupoin Vihdin Nummelassa, Helsingin Meilahdessa ja Espoon Tapiolassa sekä laajentanut hammaslaboratoriotoimintaansa.

Hammaslääkäriasemien laajentaminen ja vahvistaminen on osa Oralin kasvustrategiaa, jonka mukaan kasvua haetaan erityisesti suurista kaupungeista hyviltä liikepaikoilta. Yri
tys- ja liiketoimintakaupoilla tavoitellaan nopeampaa asiakaskunnan laajentamista kuin mitä uusia hammaslääkäreitä rekrytoimalla saavutetaan.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus konsernin taseeseen ja tulokseen esitetään tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Henkilöstö

Oralin työyhteisö koostuu pääosin vastaanotoilla toimivista hammaslääkäreistä, hammashoitajista, suuhygienisteistä ja toimistohenkilökunnasta.

Konsernissa työskenteli jakson päättyessä 410 henkilöä kokoaikaisiksi henkilötyövuosiksi muutettuna. Vuoden 2012 alussa laskentatapaa muutettiin siten, että henkilöstömäärä ilmoitetaan kokonaisina henkilötyövuosina aiemman henkilöiden lukumäärän sijaan. Konsernissa työskentelevien lukumäärä ei ole muuttunut olennaisesti vuoden 2011 lopun jälkeen, jolloin konsernissa työskenteli yhteensä 702 koko- ja osa-aikaista henkilöä.

Henkilöstön kehittämisessä on keskitytty esimiestyön kehittämiseen ja johtamisvalmennukseen.

Osakkeet ja osakepääoma

Oral Hammaslääkärit Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 30.9.2012 oli 570.807,20 euroa. Osakkeiden lukumäärä oli katsauskauden päättyessä 8.742.042. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen. Osakkeiden lukumäärässä tai osakepääomassa ei tapahtunut katsauskaudella muutoksia.

Yhtiöllä ei ollut katsauskauden päättyessä liikkeellelaskettuja optiota tai voimassa olevia optio-ohjelmia.

Muutokset omistajakunnassa

Atine Group Oy teki maaliskuussa pakollisen julkisen ostotarjouksen Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista. Ostotarjouksen seurauksena Atinen omistus kasvoi 0,72 prosenttiyksikköä ja sen omistus Oralissa nousi 30,82 prosenttiin Oralin kaikista osakkeista ja äänistä. Katsauskauden päättyessä Atine Groupin omistusosuus oli 33,77 prosenttia.

Oralin tietoon ei ole tullut ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen liputuskynnyksen ylittäviä omistusmuutoksia.

Arvio lähiajan merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Oral arvioi, että mikäli yleinen taloudellinen tilanne Suomessa heikkenee niin, että myös yleinen kulutuskysyntä heikkenee, tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Taloudellinen epävarmuus vähentää erityisesti vaativien hoitojen kysyntää.

Yksityiselle sektorille on tullut viime vuosina uusia toimijoita, ja kilpailun arvioidaan jonkin verran lisääntyvän.

Hammaslääkäreiden lukumäärä asukasta kohden on Hammaslääkäriliiton selvityksen mukaan Suomessa tällä hetkellä alhaisimmillaan 25 vuoteen. Hammaslääkäreiden saatavuus säilyi katsauskaudella kuitenkin Oralin kannalta kohtuullisena. Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat edelleen yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä.

Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla ja toteutuksella.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Hammasterveyspalveluiden kysyntätilanne on pysynyt suhteellisen vakaana, ja yksityisten hammas-terveyspalveluiden markkinan odotetaan pitkällä aikavälillä edelleen kasvavan keskimääräistä talouskasvua nopeammin. Erityisesti ikääntyvän väestön hoidon tarpeen lisääntymisen sekä ostokyvyn parantumisen odotetaan lisäävän vaativien, yksityisellä hammasterveyssektorilla tehtävien toimenpiteiden kysyntää. Lyhyellä aikavälillä kysyntään vaikuttaa kuitenkin yleinen taloudellinen tilanne. Oral uskoo, että pirstaloituneilla markkinoilla on kysyntää keskitetysti ja tehokkaasti hoidetulle hammasterveysketjulle.

Oral pitää ennallaan liikevaihto- ja kannattavuusennusteensa, jonka mukaan vuoden 2012 liikevaihdon arvioidaan ylittävän 50 miljoonaa euroa ja liiketuloksen arvioidaan parantuvan merkittävästi vuodesta 2011.

Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osavuosikatsaus on laadittu IAS34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Yhtiö on noudattanut osavuosikatsauksen laadinnassa samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään tilikaudelta 2011. Osavuosikatsauksessa julkaistuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011 1-12/2011
Liikevaihto 36865 33804 10928 9788 46268
Liiketoiminnan muut tuotot 116 277 38 67 349
Materiaalit ja palvelut -15272 -14849 -4188 -4123 -20205
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -12659 -11383 -3869 -3230 -15662
Poistot ja arvonalentumiset -2220 -1909 -778 -663 -2673
Liiketoiminnan muut kulut -6864 -5855 -2068 -1790 -8045
Liiketulos -32 85 63 49 32
Rahoitustuotot ja -kulut -326 -270 -118 -125 -478
Voitto/tappio ennen veroja -359 -184 -55 -76 -447
Tuloverot 39 25 -13 59 130
KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -319 -159 -68 -17 -317
Katsauskauden voiton jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -319 -159 -68 -17 -317
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos,e
– laimentamaton -0,04 -0,02 -0,01 0,00 -0,04
– laimennusvaikutuksella oikaistu -0,04 -0,02 -0,01 0,00 -0,04
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR 1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011 1-12/2011
Katsauskauden voitto/tappio -319 -159 -68 -17 -317
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -340 -347
LAAJA KATSAUSKAUDEN voitto/tappio -319 -499 -68 -17 -664
Tilikauden voiton jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -319 -499 -68 -17 -664
TASE, 1000 EUR 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8638 8634 8340
Liikearvo 10278 9103 8983
Muut aineettomat hyödykkeet 5249 5188 5103
Laskennalliset verosaamiset 515 393 355
Myytävissä olevat sijoitukset 509 4 4
Pitkäaikaiset varat yhteensä 25189 23323 22785
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1167 1241 1261
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2934 3252 2766
Rahavarat 840 702 1172
Lyhytaikaiset varat yhteensä 4941 5195 5199
Varat yhteensä 30130 28517 27984
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 571 571 571
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 12463 12830 12726
Edell. tilikau
sien voitto/tappio
1117 1441 1434
Katsauskauden voitto/tappio -319 -159 -317
Oma pääoma yhteensä 13832 14682 14414
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 5126 5153 4983
Laskennallinen verovelka 1079 1079 1024
Pitkäaikaiset velat yhteensä 6205 6232 6006
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 3609 2488 1990
Ostovelat ja muut velat 6484 5115 5574
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10093 7603 7564
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 30130 28517 27984

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2012 571 12726 1117 14414
Katsauskauden tulos -319 -319
Pääomanpalautus -262 -262
Oma pääoma 30.9.2012 571 12463 798 13832
Osakepääoma Muut rahastot Voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011 571 6585 2306 9462
Katsauskauden tulos -159 -159
Optioilla merkityt osakkeet 227 227
Merkintäoikeusannin vaikutus 6018 6018
Uusien osakkeiden liikkeeseenlaskumenot -340 -340
Osingonmaksu -525 -525
Oma pääoma 30.9.2011 571 12830 1282 14682


RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR 1.1.-30.9.2012 1.1.-30.9.2011
Liiketoiminnan rahavirta
Katsauskauden voitto/tappio -319 -159
Oikaisut katsauskauden tulokseen
Rahoitustuotot ja -kulut 326 270
Katsauskauden verot -39 -25
Muut tuotot
ja kulut
-119 -144
Poistot 2219 1909
Nettokäyttöpääoman muutos 810 -1125
Korot -222 -228
Verot 7 -236
Liiketoiminnan kassavirta 2663 261
Investointien nettorahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -1272 -1272
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -143 -136
Liiketoimintakaupoissa hankitusta varallisuudesta maksettu kauppahinta -389 -997
Tytäryhtiön hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -576 -630
Muut investoinnit -504
Investointien rahavirta yhteensä -2884 -3035
Kassavirta ennen rahoitusta -221 -2774
Rahoituksen rahavirta
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -501 -498
Rahoitusleasingvelkojen takaisinmaksut -711 -565
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1363 482
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1755
Merkintäoikeusanti 6018
Uusien osakkeiden liikkeellelaskumenot -340
Optioilla merkityt osakkeet 227
Maksetut osingot / pääomanpalautukset -262 -525
Rahoituksen rahavirta -111 3044
Rahavarojen lisäys(+)/vähennys(-) -332 270
Rahavarat katsauskauden alussa 1172 432
Rahavarat katsauskauden lopussa 840 702
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Hankitut liiketoiminnot

Alla olevassa taulukossa on esitetty tehdyistä yritys- ja liiketoimintakaupoista yhteenlaskettuna maksetut vastikkeet, hankitut varat ja vastaanotetut velat hankintapäivien käypään arvoon. Osaan hankinnoista liittyy ehdollinen vastike, joka on arvostettu hankintahetkelle diskontattuun käypään arvoonsa. Yhtiö on hankintahetkellä kirjannut ehdolliset vastikkeet maksimiarvoihinsa eli olettaen ehdollisten kauppahintojen toteutuvan täysimääräisinä.

Oral Hammaslääkäärit Oyj osti Jarmo Ripatti Oy:n liiketoiminnan 1.8.2012 sisältäen kilpailukieltosopimuksen yhden myyjän osalta sekä asiakastietokannan. Kaupan mukana siirtyi myös koneita, kalustoa ja vaihto-omaisuutta.

Oral Hammaslääkärit Oyj osti Topeliuksenkadun Hammaslääkärit Oy:n liiketoiminnan 14.8.2012 sisältäen kilpailukieltosopimuksen yhden myyjän osalta sekä asiakastietokannan. Kaupan mukana siirtyi myös koneita, kalustoa ja vaihto-omaisuutta.

Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen arvot hankintapäivinä olivat seuraavat:

1000 EUR 1-9/2012 hankintojen kirjaamisessa käytetyt käyvät arvot
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 85
Aineettomat hyödykkeet 521
Sijoitukset 149
Vaihto-omaisuus 65
Saamiset 88
Rahavarat 76
Varat yhteensä 984
Korolliset velat
Laskennallinen verovelka 76
Muut velat 147
Velat yhteensä 223
Nettovarat 761
Hankintameno 2057
Liikearvo 1296
Rahana maksettu kauppahinta 1041
Hankinnan kohteiden rahavarat 76
Rahavirtavaikutus 965


Vuoden 2012 kolmannen neljänneksen aikana hankittujen kohteiden tulosvaikutus kertyneeseen liiketulokseen on lähellä nollaa niiden lyhyen konsernissa oloajan vuoksi.

Edellä kuvatuissa liiketoimintojen yhdistämisissä hankitut aineettomat hyödykkeet kirjataan erillään liikearvosta hankinta-ajankohdan käypään arvoon, mikäli hyödykkeen käypä arvo on määritettävissä luotettavasti. Toteutuneissa yhdistämisissä yhtiö on hankkinut potilaskantaa ja myyjätahojen ammatin-harjoittajasitoumuksia, joihin liittyy kilpailukielto. Aineettomien hyödykk
eiden käypä arvo on määritetty yrityskaupoissa vakiintuneen hintatason ja arvioitujen tulevien kassavirtojen diskontattujen arvojen perusteella.

Jäljelle jäävä liikearvo muodostuu kunkin kauppaprosessin yhteydessä erikseen määriteltävistä liiketoiminnan tulo-odotuksista, hankitun kohteen paikallisista arvotekijöistä kuten ammattitaitoisesta työvoimasta sekä niistä synergiaeduista ketjuhallinnan perustekijöiden, kuten myyntitoiminnon, henkilöresursoinnin, tuotannon järjestämisen ja hankintatoiminnan osalta, jotka hankittavassa kohteessa arvioidaan saavutettavan, kun se liitetään osaksi Oralin ketjutoimintaa.

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konserniyhtiöiden puolesta annetut vakuudet (1000 EUR) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Yrityskiinnitys 7000 7000 7000
Velat, joita varten vakuudet on annettu (1000 EUR)
Rahalaitoslainat 4075 3214 3002
Leasingvastuut ja muut vastuut (1000 EUR)
Vuoden sisällä erääntyvät 100 83 117
Yli vuoden päästä erääntyvät 86 55 96
Leasing-vastuut ja muut vastuut yhteensä 186 138 213
Vuokravastuut (1000 EUR)
Vuokravastuut toimitiloista 5004 5486 4971
Vuokravastuut yhteensä 5004 5486 4971
Katsauskaudella on kirjattu kuluksi seuraavat vuokrat (1000 EUR) 30.9.2012 31.12.2011 30.9.2011
Toimitilavuokrat 1360 1713 1233
Ajoneuvovuokrat 94 229 139
Asuntovuokrat 23 22 16
Kalustovuokrat 40 118 121
Katsauskauden kuluksi kirjatut vuokrat yhteensä 1517 2 082 1509


TUNNUSLUVUT 1.1.-30.9.2012 1.1.-30.9.2011
Osakekohtainen tulos, EUR (merkintäantioikaistu) -0,04 -0,02
Omapääoma/osake, euroa 1,58 1,68
Omavaraisuusaste, % 45,9 51,5
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, (1000 EUR) 4463 4836

Tunnuslukujen laskentakaavat ja käytettävien termien määritelmät:

Osakekohtainen tulos: Katsauskauden tulos/Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake: Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Omavaraisuusaste, %: Oma pääoma/Taseen loppusumma

Käyttökate: Liiketulos oikaistuna poistojen vaikutuksella

Korolliset velat: Taseen velat -veloissa esitetty laskennallinen verovelka – korottomat osto-, siirto- ja ennakkomaksuvelat- muut korottomat velat.

SUURIMMAT OMISTAJAT 30.9.2012

Omistaja Omistusosuus, %
Atine Group Oy 33,77
Korhonen Juha 9,00
Ranki Kari 7,67
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 5,15
Lahikainen Kimmo 3,70
Korhonen Sari 3,67
Placeringsfonden Aktia Secura 2,73
Sir 8 Oy (Antti Kasi) 2,29
Björkman Stefan 1,61
Virta Erkki 1,59
10 suurinta yhteensä 71,18
Muut 28,82
Yhteensä 100,00


Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martin Forss, puh. 040 779 6266
Talousjohtaja Antti Uusitalo, puh. 050 598 2946
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit – osavuosikatsaus 1-9/2012