Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 16.11.2007 klo 17.20

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ LAAJENEE MIKKELIIN YRITYSKAUPALLA SEKÄ JÄRJESTELEE TOIMINTAANSA LAHDESSA

Oral Hammaslääkärit Oyj on sopinut Mikkelissä toimivan Raatihammas Oy:n omistajahammaslääkärien kanssa yrityskaupasta, jolla yhtiön osakekanta siirtyy Oral Hammaslääkärit Oyj:n omistukseen.
  
Osaksi valtakunnallista Oral-ketjua siirtyvällä Raatihammas Oy:llä on kahden hoitoyksikön hammaslääkäriasema Mikkelin keskustassa. Ostetun yrityksen liikevaihto kesäkuun 2007 lopussa päättyneellä tilikaudella oli 0,6 miljoonaa. Oral laajentaa aseman kolmen hoitoyksikön laajuiseksi ja arvioi, että sillä on laajennuksen ja myyjähammaslääkäreiden kanssa laaditun kehittämissuunnitelman myötä mahdollisuus kasvattaa aseman liikevaihto vuositasolla yli 0,8 miljoonaan euroon. Tätä arviota tukee myös ostetun yhtiön vakiintunut asema markkinoilla, hyvä vakavaraisuus sekä suotuisa palvelujen kysyntätilanne.

Yhtiön osakkeista maksettava kauppahinta on enintään 390.000 euroa, joka maksetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla myyjille enintään 120.000 kpl Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta. Kauppahinnasta kaksi kolmasosaa maksetaan kaupantekohetkellä. Lopun yhden kolmasosan osalta kauppahinnan maksaminen on sidottu yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vuosina 2008-2009.
Kaupan on tarkoitus astua voimaan 1.1.2008, jolloin Raatihammas Oy alkaa toimia Oral Hammaslääkärit Mikkeli -nimisenä yksikkönä osana Oral Hammaslääkärit ketjua. Yrityskaupan vaikutuksen Oral Hammaslääkärit -konsernin tulokseen vuonna 2008 arvioidaan olevan lievästi positiivinen.
Oral Hammaslääkärit Oyj on lisäksi tänään sopinut liiketoimintakaupasta, jonka myötä se järjestelee uudelleen liiketoimintansa Lahdessa. Osana tätä järjestelyä Oral ostaa Hammaslääkäripalvelut GeminiDent Oy:ltä Päijät-Hämeen hammaslääkärikeskuksen liiketoiminnan. Oralin tarkoituksena on siirtää nykyisen Lahden hammaslääkäriasemansa toiminta Päijät-Hämeen hammasklinikan tiloihin, mikä tarjoaa nykyistä paremmat mahdollisuudet liiketoiminnan laajentamiselle ja kehittämiselle.
Kauppahinta 100.000 euroa muodostuu hammaslääkärikeskuksen markkina-asemasta, nimestä, liikepaikkainvestoinneista, koneista ja kalustosta sekä vaihto-omaisuudesta. Kauppahinta maksetaan käteisellä. Järjestelyn tavoitteena on parantaa Lahdessa harjoitettavan liiketoiminnan kannattavuusedellytyksiä pitkällä aikavälillä, mutta sillä ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Oral Hammaslääkärit -konsernin tulokseen vielä vuonna 2008.
Tänään tehdyt yritysjärjestelyt ovat osa Oral Hammaslääkärit Oyj:n kasvustrategiaa, jossa tavoitteena on maankattava palveluverkko ja noin kymmenen prosentin liikevaihto noin 350 miljoonaan euron yksityisistä hammasterveyspalveluista Suomessa.
Oral tarjoaa nyt julkistettujen ja aiemmin julkistetun Hämeen Hammaslääkärikeskuksen liiketoimintakaupan toteutumisen jälkeen hammasterveyspalveluita yhteensä 14 hammaslääkärikeskuksessa Helsingissä, Espoossa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa.
Oral Hammaslääkärit Oyj
Antti Kasi, toimitusjohtaja, puh. 0500 881808
Erkki Virta, vastaava lääketieteellinen johtaja, 0400 196766