22.12.2014 13:30:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj on saanut finanssivalvonnalta poikkeusluvan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 22.12.2014 klo 14.30

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ ON SAANUT FINANSSIVALVONNALTA POIKKEUSLUVAN SÄÄNNÖLLISESTÄ TIEDONANTOVELVOLLISUUDESTA

Finanssivalvonta on Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) hakemuksesta myöntänyt Oralille poikkeusluvan velvollisuudesta julkistaa tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 2014 ja tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2014.

Finanssivalvonta on päätöstä tehdessään ottanut huomioon, että lunastushinnan suuruus määräytyy osakeyhtiölain 18 luvun mukaan välimiesmenettelyn vireille tuloa edeltävän ajankohdan käyvän hinnan mukaan. Oral on julkistanut osavuosikatsauksen 1.1.2014 alkaneen tilikauden yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta (Q3 osavuosikatsaus) 24.10.2014. Koska välimiesmenettely tuli vireille jo edellä mainitun katsauskauden aikana, Finanssivalvonta on katsonut, ettei myöhempiä katsauskausia koskeva poikkeuslupa vaaranna sijoittajien asemaa.

Oralin osakkeet on poistettu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalta 18.12.2014.

Oral Hammaslääkärit Oyj
Martin Forss

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Martin Forss

Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj

040 779 6266

JAKELU

www.oral.fi

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.