15.01.2014 15:00:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2014 – 2016 ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 15.1.2014 klo 16:00

Oral Hammaslääkärit Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä 2014 – 2016 ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Kannustinjärjestelmä

Vuonna 2013 Oral Hammaslääkärit Oyj otti käyttöön kolmivuotisen avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän, jonka tarkoituksena on yhdistää yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Hallituksen kokouksessa 15.1.2014 päätettiin vahvistaa ne avainhenkilöt, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksolle 2014-2016 ja vahvistaa ansaintajakson 2014-2016 ansaintakriteereiksi Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakekurssin, liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen. Kyseiseltä ansaintajaksolta maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 49.078 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen arvoa.

Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina palkkio-osakkeina käytetään Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Uusia osakkeita käytettäessä palkkiolla on nykyisten osakkeiden arvoa laimentava vaikutus. Laimennusvaikutus ansaintajaksolta 2014-2016 on enintään 0,3 prosenttia.

Järjestelmän perusteella palkkiona ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa niille asetetun sitouttamisjakson aikana. Ansaintajakson 2014-2016 osalta sitouttamisjakso alkaa palkkiona saatujen osakkeiden kirjaamisesta avainhenkilön arvo-osuustilille ja päättyy 1.1.2018.

Suunnattu osakeanti

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän myötä Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on samassa yhteydessä päättänyt yhtiökokouksen 22.3.2012 antaman valtuutuksen nojalla järjestelmään osallistuville avainhenkilöille suunnattavasta osakeannista. Annissa lasketaan liikkeelle enintään 24.539 uutta osaketta avainhenkilöiden merkittäväksi. Suunnatun osakeannin laimennusvaikutus nykyisten osakkeiden omistajien omistukseen on noin 0,3 prosenttia edellyttäen, että kaikki osakkeet merkitään. Ottaen huomioon osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus, hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa painava taloudellinen syy.

Uusien osakkeiden merkintäaika on 15.1.2014-16.1.2014 ja osakekohtainen merkintähinta 4,89 euroa, joka oli yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä joulukuussa 2013. Avainhenkilölle annettava merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.


Oral Hammaslääkärit Oyj
Ben Wrede
hallituksen puheenjohtaja

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin ja arvostetuin (Innolink Research 2012) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 700 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 50,3 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi