28.03.2013 11:20:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä ja siihen liittyvästä suunnatusta osakeannista

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 28.3.2013 klo 12.20

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä ja siihen liittyvästä suunnatusta osakeannista

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä järjestelmään kuuluville henkilöille suunnattavasta osakeannista. Suunnatussa osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 59 491 uutta osaketta, ja sen laimennusvaikutus nykyisten omistajien omistukseen on noin 0,7 prosenttia edellyttäen, että kaikki osakkeet merkitään.

Kannustinjärjestelmä

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt tänään uudesta johdon osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja yhtiön johtoon kuuluvien avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmään sisältyy enintään kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa, jotka ajoittuvat kalenterivuosille 2013-2015, 2014-2016 ja 2015-2017. Yhtiön hallitus vahvistaa erikseen kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit ja tavoitteet, kyseiseltä ansaintajaksolta maksettavan enimmäispalkkion sekä järjestelmään oikeutetut osallistujat. Kannustinjärjestelmään osallistuminen ja mahdollisen palkkion saaminen edellyttävät, että järjestelmään osallistuva avainhenkilö sijoittaa ansaintajakson alussa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeisiin.

Kannustinjärjestelmässä mahdollinen palkkio koostuu osakeomistukseen perustuvista palkkio-osakkeista ja suoritukseen perustuvista palkkio-osakkeista. Ansaitun palkkion määrä vahvistetaan kunkin ansaintajakson viimeisen tilikauden päätyttyä huhtikuun loppuun mennessä. Palkkio voidaan maksaa yhtiön osakkeina ja rahana. Rahana maksetaan kuitenkin vähintään 50 prosenttia palkkiosta.

Ansaintajaksolla 2013-2015 järjestelmän piiriin kuuluu neljä yhtiön johtoon kuuluvaa avainhenkilöä. Hallitus on vahvistanut ansainjaksolle 2013-2015 suoritukseen perustuvan palkkion ansaintakriteereiksi Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakekurssin, liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen. Kyseiseltä ansaintajaksolta maksettava palkkio vastaa yhteensä enintään 119 000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeen arvoa.

Järjestelmässä mahdollisesti luovutettavina palkkio-osakkeina käytetään Oral Hammaslääkärit Oyj:n liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Uusia osakkeita käytettäessä palkkiolla on nykyisten osakkeiden arvoa laimentava vaikutus. Laimennusvaikutus ansaintajaksolta 2013-2015 on enintään 0,7 prosenttia.

Järjestelmän perusteella palkkiona ansaittuja osakkeita ei saa luovuttaa niille asetetun sitouttamisjakson aikana. Ansaintajakson 2013-2015 sitouttamisjakso alkaa palkkiona saatujen osakkeiden kirjaamisesta avainhenkilön arvo-osuustilille ja päättyy 1.1.2017.

Suunnattu osakeanti

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän käyttöönoton myötä Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on samassa yhteydessä päättänyt yhtiökokouksen 22.3.2012 antaman valtuutuksen nojalla järjestelmään osallistuville avainhenkilöille suunnattavasta osakeannista. Annissa lasketaan liikkeelle enintään 59 491 uutta osaketta avainhenkilöiden merkittäväksi. Suunnatun osakeannin laimennusvaikutus nykyisten osakkeiden omistajien omistukseen on noin 0,7 prosenttia edellyttäen, että kaikki osakkeet merkitään.

Hallitus katsoo, että osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus on painava taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle.

Uusien osakkeiden merkintäaika on 28.3.2013 ja osakekohtainen merkintähinta 3,47 euroa, joka oli yhtiön osakkeen painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä Helsingin pörssissä helmikuussa 2013. Avainhenkilölle annettava merkintäoikeus ei ole siirrettävissä.

Oral Hammaslääkärit Oyj
Martin Forss
toimitusjohtaja

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiöitä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 50,3 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 27 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi