06.06.2014 08:00:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita koskevan ostotarjouksen tarjousasiakirjan täydennys

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 6.6.2014 kello 9.00

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N OSAKKEITA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvas­taista.

Renideo Holding Oy (”Tarjouksentekijä”) on tänään julkistanut tiedotteen, jonka mukaan se täydentää Finanssivalvonnan 24.4.2014 hyväksymää, Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeiden ostotarjousta (”Ostotarjous”) koskevaa tarjousasiakirjaa Tarjouksentekijän 3.6.2014 julkistamalla tiedotteella, joka koskee Ostotarjouksessa Oralin osakkeista tarjottavan tarjoushinnan korottamista sekä eräiden muiden Ostotarjouksen ehtojen täsmentämistä.

Tarjouksentekijän tänään julkistaman tiedotteen mukaan Finanssivalvonta on 5.6.2014 hyväksynyt Tarjouksentekijän laatiman tarjousasiakirjan täydennyksen.

Tarjouksentekijän tiedote on kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä 1.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa ham­masterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi


LIITE 1

Tiedote 5.6.2014 klo 16.20

RENIDEO HOLDING OY:N TARJOUSASIAKIRJAN TÄYDENNYS

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Renideo Holding Oy täydentää Finanssivalvonnan 24.4.2014 hyväksymää, Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral” tai ”Yhtiö”) osakkeiden ostotarjousta (”Ostotarjous”) koskevaa tarjousasiakirjaa Renideo Holding Oy:n 3.6.2014 julkistamalla tiedotteella, joka koskee Ostotarjouksessa Oralin osakkeista tarjottavan tarjoushinnan korottamista sekä eräiden muiden Ostotarjouksen ehtojen täsmentämistä.

Finanssivalvonta on 5.6.2014 hyväksynyt Renideo Holding Oy:n laatiman tarjousasiakirjan täydennyksen.

Tarjousasiakirjan täydennys on saatavilla osoitteessa www.oral.fi/ostotarjous.

Renideo Group Oy Renideo Holding Oy

HALLITUS HALLITUS

Lisätietoja:

Markus Sjöholm
Senior Partner, CapMan Buyout
Hallituksen puheenjohtaja, Renideo Group Oy
040 508 0121

Ben Wrede
Hallituksen puheenjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 510 5940

Martin Forss
Toimitusjohtaja, Oral Hammaslääkärit Oyj
040 779 6266

JAKELU

Helsingin pörssi
Oral Hammaslääkärit Oyj

CapMan Buyout (www.capman.fi)

CapMan Buyout on pohjoismaiden suurin keskisuuriin yrityksiin erikoistunut pääomasijoitustiimi, johon kuuluu 20 sijoitusammattilaista Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa ja jolla on 24 vuoden kokemus pääomasijoitusalalta. Tiimi on tehnyt yhteensä 77 sijoitusta ja irtautunut 57 yrityksestä vuodesta 1989 lähtien ja sen kymmenes rahasto, CapMan Buyout X, on tällä hetkellä aktiivisessa sijoitusvaiheessa.

CapMan Buyout on osa CapMan-konsernia, joka on yksi Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, ja jonka hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on viisi keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Credit, Public Market ja CapMan Real Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja Luxemburgissa.

Oral Hammaslääkärit Oyj (oral.fi)

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

Rajoitukset

Ostotarjousta ei tehdä eikä Osakkeita osteta henkilöiltä tai henkilöiden puolesta suoraan tai välillisesti missään maassa tai lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen on arvopaperimarkkinalakien tai muun lainsäädännön tai määräysten nojalla kiellettyä tai jossa sen tekeminen tai hyväksyminen vaatisi sellaiselle sääntelyviranomaiselle rekisteröintiä tai sellaisen viranomaisen hyväksyntää. Tarjouksentekijän tarjousasiakirjaa tai siihen liittyviä hyväksymislomakkeita ei tulla toimittamaan tai lähettämään edelleen tai välittämään mihinkään sellaiseen maahan tai sellaisesta maasta, jossa arvopaperimarkkinalaki tai muu lainsäädäntö tai sovellettavat määräykset sen kieltävät millään tavalla mukaan lukien, rajoituksetta, postitse, faksilähetyksellä, sähköpostitse, puhelimitse tai Internetin välityksellä. Ostotarjousta ei nimenomaisesti tehdä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa.