21.03.2014 07:30:00 CET

Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen 2014 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 21.3.2014 klo 08.30


Oral Hammaslääkärit Oyj:n yhtiökokouksen 2014 päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Oral Hammaslääkärit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2014 päätti tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja sen valiokuntien esitysten mukaisesti muista varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvista asioista ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden tulos 1.027.947,23 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 makseta osinkoa. Lisäksi päätettiin, että osakkeenomistajille maksetaan pääoman palautusta 0,09 euroa osakkeelta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan 1.4.2014 osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 25.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi yhtiökokous päätti 2.550 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan 2.000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 2.000 euroa ja hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa. Hallituksen valiokuntien kokouksista sekä yhtiön koolle kutsumista työryhmäkokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu yhtiön kutsumana asiantuntijana, maksetaan lisäksi kokouspalkkiona 150 euroa jäsen/kokous.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksessa jatkavat Juha Korhonen (KTM), Timo T. Laitinen (DI, hallitusammattilainen), Ulrika Romantschuk (VTK, johtaja, markkinointi ja viestintä, Fazer-konserni), Ben Wrede (B.Sc. Eng, toimitusjohtaja Atine Group Oy) ja Mia Åberg (KTM, talous- ja rahoitusjohtaja Atine Group Oy).

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Martin Grandell. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan laskun ja tarkastusvaliokunnan hyväksymien periaatteiden mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 865.851 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet voidaan hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Tämä valtuutus korvaa yhtiökokouksen 21.3.2013 antaman valtuutuksen ja on voimassa 12 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oral.fi/yhtiokokous2014 kahden viikon kuluessa tästä päivästä.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen valitsema hallitus piti välittömästi yhtiökokouksen jälkeen järjestäytymiskokouksensa ja valitsi puheenjohtajakseen Ben Wreden. Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi Juha Korhosen.

Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Ben Wreden ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen, Timo Laitisen ja Mia Åbergin. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Timo Laitisen ja muiksi jäseniksi Juha Korhosen ja Mia Åbergin.

Hallitus arvioi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia ovat Timo Laitinen ja Ulrika Romantschuk. Ben Wrede, Mia Åberg ja Juha Korhonen ovat riippuvaisia suurimmista osakkeenomistajista.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Ben Wrede, hallituksen puheenjohtaja, puh. (09) 6122 340

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin ja arvostetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.


Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.oral.fi