Oral Hammaslääkärit pörssitiedote 7.11.2007 klo 10.22

ORALILTA SUUNNATTU OSAKEANTI HENKILÖSTÖLLE JA LÄÄKÄREILLE
Oral Hammaslääkärit pörssitiedote 7.11.2007 klo 10.22

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta osakeannista Oral Hammaslääkärit Oyj:n työyhteisössä työskenteleville. Annissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä 150.000 osaketta hintaan 3,0 euroa. Osakeannissa tarjottavien osakkeiden määrä vastaa 2,68 prosenttia yhtiön osakemäärästä ennen antia.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n (jäljempänä Yhtiö) hallitus on yhtiökokouksen 20.3.2007 päättämän antivaltuutuksen nojalla päättänyt suunnatusta osakeannista Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (jäljempänä Konserni) henkilökunnalle ja ammatinharjoittajille Suomessa. Henkilöstöannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 150.000 uutta Yhtiön osaketta.
Henkilöstöannissa merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määrä vastaa 2,68 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen antia ja 2,61 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä henkilöstöannin jälkeen, mikäli henkilöstöanti merkitään täysimääräisesti.
Osakkeiden merkintähinta on 3,00 euroa, mikä on kymmenen prosenttia alhaisempi kuin Yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettu keskikurssi ajalla 7.8.-7.11.2007.

Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen henkilöstön sitouttamiseksi ja kannustamiseksi sekä yhtiön kasvustrategian toteuttamisen vaatiman rahoituksen tukemiseksi. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 26.11.2007 ja päättyy 15.1.2008. Merkityt osakkeet voi myydä aikaisintaan 31.8.2009.

Oikeus osakkeiden merkintään henkilöstöannissa on merkintäsitoumuksen 15.1.2008 mennessä tehneillä niillä Konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka ovat vakituisessa työ- tai ammatinharjoittajasuhteessa konserniyhtiöön merkintäajan päättyessä. Merkintäoikeus on lisäksi Konsernin hallinnosta vastaavilla henkilöillä ja Yhtiön toimitusjohtajalla. Yhtiö toimittaa merkintään oikeutetuille kirjallisen vahvistuksen oikeudesta osallistua henkilöstöantiin. Konserniin kuuluu merkintäajan päättyessä arviolta 250 henkilöä, joista noin puolet on joko työsuhteisena tai ammatinharjoittajina työskenteleviä hammaslääkäreitä ja noin puolet työsuhteessa työskentelevää hoitohenkilökuntaa.

Henkilöstöannissa osakkeiden merkintäsitoumukset ja –maksut ottaa vastaan Nordea Pankki Suomi Oyj Yhtiön erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhtiön hallitus hyväksyy osakemerkinnät arviolta 24.1.2008. Merkintöjen tultua hyväksyttyä Yhtiö rekisteröi viipymättä osakkeet kaupparekisteriin ja hakee osakeannissa merkittyjen osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä samanlajisina yhtiön tämänhetkisten osakkeiden kanssa.

Yhtiö hakee Rahoitustarkastukselta VVM:n asetuksen 452/2005 mukaiset poikkeusluvat, eikä henkilöstöannin johdosta laadita anti- tai listalleottoesitettä.

Osakeannista järjestetään tiedotustilaisuus Oralin henkilöstölle ja hammaslääkäreille 17.11.2007 klo 18.00, ja tilaisuudessa esitettävä aineisto julkaistaan samana päivänä yhtiön verkkosivuilla. Henkilöstölle järjestetään vastaavansisältöisiä tiedotustilaisuuksia tämän jälkeen eri paikkakunnilla.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Antti Kasi puh. 0500 881080
Talousjohtaja Pekka Raatikainen puh. 050 553 4094
Etunimi.sukunimi@oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu yli 200 alan ammattilaista. Oralilla on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa sekä 1.1.2008 alkaen Hämeenlinnassa, Parolassa ja Turengissa.

Jakelu
OMX Pohjoismainen pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet