Pörssitiedote 27.2.2008 klo 16.50

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on tänään 27.2.2008 hyväksynyt yhteensä 120.000 yhtiön johdon tekemää osakemerkintää. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen hyväksymät osakemerkinnät perustuvat yhtiön toimitusjohtajalle ja konsernin muulle avainhenkilöstölle annettuihin optio-oikeuksiin 2006A. Osakkeiden merkintäaika 2006A-sarjan optioilla on 30.6.2007-30.3.2009 ja merkintähinta on 1,80 euroa. Näiden optio-oikeuksien perusteella on merkitty yhteensä 120.000 Oral Hammaslääkärit Oyj:n uutta osaketta.   Optio-oikeudet perustuvat yhtiökokouksen 24.3.2006 antamaan valtuutukseen. 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakemäärä nousee merkintöjen jälkeen 5.908.772 kappaleeseen.
Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtaja Antti Kasi omistaa tämän jälkeen henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 130.568 yhtiön osaketta, mikä vastaa 2,21 prosenttia yhtiön osakkeiden rekisteröidystä lukumäärästä sen jälkeen, kun nyt hyväksytyt merkinnät on rekisteröity kaupparekisteriin. 

Kun uudet osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, Oral Hammaslääkärit Oyj hakee niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Pohjoismainen Pörssi Helsingissä samanlajisina yhtiön vanhojen osakkeiden kanssa. 

Oral Hammaslääkärit Oyj
Hallitus

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen johtavia hammasterveyspalveluyhtiötä, jonka työyhteisöön kuuluu noin 250 alan ammattilaista. Oralilla on toimipisteet Espoossa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet