Osavuosikatsaus 1-6-/2009, 6.8. klo 12.35

– Liikevaihto 16,4 (13,2) milj. euroa, kasvua 23,7 %
– Liiketulos 0,4 (0,4) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 715 (361) tuhatta euroa
– Osakekohtainen tulos 0,03 (0,04) euroa
– Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan edelleen noin 32 (26) milj. euroa
– Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan edelleen muodostuvan positiiviseksi

Toimitusjohtajan kommentti

– Monilla yksityiseen hammasterveyteen rinnasteisilla palvelualoilla on alkuvuonna raportoitu 10-15 prosentin myynnin laskua. Siihen suhteutettuna Oralin 24 prosentin kasvuvauhtia voidaan pitää vahvana varsinkin, kun merkittävä osa siitä on orgaanista. Olemme onnistuneet rekrytoinneissa, palvelujen ja niiden saatavuuden kehittämisessä sekä markkinoinnissa. Oralin markkinaosuus on strategiamme mukaisella kasvu-uralla.

Kasvutavoitteidemme mukaisesti olemme nyt päässeet tilanteeseen, jossa meillä on valmius tuottaa hammasterveyden palveluja jopa tämänhetkistä kysyntää enemmän. Palveluja myydään nyt aiempaa lyhyemmillä varausajoilla, mikä on prosessin hallinnalle entistä haastavampaa. Ennen lamaa asetettuihin tavoitteisiin emme tässä taloudellisessa toimintaympäristössä kaikilta osin yltäneet, mutta kysynnän kääntyessä jälleen kasvuun meillä on siihen entistä paremmat valmiudet.

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa lain palveluseteleiden käytöstä muun muassa hammasterveyshuollossa. Olennaisin muutos aikaisempaan maksusitoumus-käytäntöön on uuden lainsäädännön mahdollistama joustavuus organisoida hoitoketjuja tehokkaammin ja tuottaa siten parempaa hoitoa. Oral arvioi, että kuntien talousnäkymien heikentyminen johtanee siihen, että yhä useammat kunnat tulevat lisäämään tämän palvelumuodon käyttöä. Yksityiselle ihmiselle tämä lisää mahdollisuuksia päästä kokonaisvaltaisempaan hoitoon kohtuukustannuksin. Pitkällä aikavälillä kehityksen odotetaan vahvistavan Oralin kaltaisen laajan ja monipuolisia palveluja tarjoavan palveluketjun asemaa, toteaa toimitusjohtaja Antti Kasi.

Oral osavuosikatsaus 1-6 2009.pdf