Pörssitiedote 7.8. klo 9.30

– Liikevaihto 13,2 (7,7) miljoonaa euroa, kasvua 72,3 %
– Liiketulos 0,4 (-0,2) miljoonaa euroa
– Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan noin 27 (15,9) miljoonaan euroon 
– Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan muodostuvan positiiviseksi 

Toimitusjohtajan kommentti 
– Kasvun suhteen Oral on hyvin strategisella tavoiteuralla. Ketjukonseptiimme sopivia yritys- ja liiketoimintakauppakohteita on hyvin tarjolla, ja olemme pystyneet vahvistamaan ketjuun liitettyjen asemien lääkäritarjontaa ja kysyntää.

Tulosparannusta voidaan yhtiön kehitysvaihe huomioiden luonnehtia tyydyttäväksi. Operatiivisella tasolla etenimme ketjukonseptin kehittämistavoitteiden mukaisesti, mutta ketjun rakentamisen ja kehittämisen kustannukset kasvoivat jonkin verran ennakoitua enemmän.

Näyttöjä ketjukonseptin tuomasta lisäarvosta alkaa asteittain syntyä. Se tulee nopeuttamaan tavoittelemaamme strategista muutosta hammasterveysalan toimintatavoissa, sanoo Oralin toimitusjohtaja Antti Kasi.

Tiedote kokonaisuudessaan löytyy pdf-muodossa  Oral_Osavuosikatsaus_1-6_2008.pdf