ORALIN VAHVA KASVU JATKUI – OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2009
– Liikevaihto 8,1 (6,1) milj. euroa, kasvua 31,1 %
– Liiketulos 0,3 (0,2) milj. euroa
– Liiketoiminnan rahavirta 992 (802)tuhatta euroa
– Osakekohtainen tulos 0,02 (0,03) euroa
– Koko vuoden liikevaihdoksi arvioidaan edelleen noin 32 (26,0)
milj. euroa
– Koko vuoden liiketuloksen arvioidaan edelleen muodostuvan
positiiviseksi

Toimitusjohtajan kommentti

”Oral-ketjun hoitoyksiköiden määrä kasvoi edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna 25 prosenttia. Siihen suhteutettuna liikevaihdon 31 prosentin kasvuvauhti oli näissä olosuhteissa tyydyttävä. Tehostimme markkinointia ja panostimme osaamisen kehittämiseen.

Ketjuedut alkavat asteittain toimia ja näkyä myös tuloksessa. Kuvantamispalvelut ovat tästä hyvä esimerkki. Hyvä hoito alkaa aina hyvästä diagnostiikasta, ja tämä korostuu erityisesti vaativissa hoidoissa. Meillä on jokaisella asemalla valmius ottaa panoraamaröntgenkuva, jonka lausuu hammaslääketieteellisen radiologian erikoishammaslääkäri. Kaikki tapahtuu digitaalisesti ja verkossa. Oralin markkinaosuus asianmukaisesti lausutuista kuvista on noin kolmannes. Se on vahva rakennuspala, kun muodostamme Oral-asemista nykyistäkin laajemman ja vaativamman palvelun osaamiskeskuksia.

Yksityisen terveydenhoidon palvelutuotanto on käyttöastebisnestä. Markkinoilla on epävarmuustekijöitä, mutta edelliseen neljännekseen suhteutettuna tuloskehityksemme oli rohkaisevaa. Prosessit alkavat toimia suunnitellusti. Hyvälle tulostasolle ylletään tällä rakenteella kuitenkin vasta kasvustrategiaa jatkamalla”, sanoo Oralin toimitusjohtaja Antti Kasi.

Osavuosikatsaus pdf-muodossa Oral Osavuosikatsaus 1-3 2009.pdf