06.06.2014 08:05:00 CET

Täydennys Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen lausuntoon Renideo Holding Oy:n julkisesta ostotarjouksesta

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 6.6.2014 kello 9.05

TÄYDENNYS ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N HALLITUKSEN LAUSUNTOON RENIDEO HOLDING OY:N JULKISESTA OSTOTARJOUKSESTA

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on 25.4.2014 antanut arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaisen lausunnon Renideo Holding Oy:n julkisesta ostotarjouksesta. Jos osto­tarjouksen tekijä muuttaa tarjouksen ehtoja, kohdeyhtiön hallituksen on arvopaperi­markkinalain 11 luvun 15 §:n mukaan täydennettävä lausuntoaan sen jälkeen, kun muutetut ehdot on toimitettu hallitukselle.

Renideo Holding Oy tiedotti 3.6.2014 muuttavansa ostotarjouksen ehtoja korottamalla ostotarjouksessa osakkeista maksettavaa vastiketta sekä täsmentämällä sen johdosta eräitä muita ostotarjouksen ehtoja Renideo Holding Oy:n tiedotteesta ilmenevästi.

Hallituksen lausunnossa 25.4.2014 hallitus piti ostotarjousta ja sen mukaista tarjoushintaa vallitsevissa olosuhteissa kohtuullisena ja suositteli yhtiön osakkeenomistajille osto­tarjouksen hyväksymistä.

Hallitus on tutustunut muutettuihin ehtoihin ja toteaa hallituksen riippumattomien jäsenten esittelystä, että ehtomuutokset eivät anna aihetta muuttaa hallituksen ostotarjouksesta aiemmin antamaa lausuntoa ja hallitus uudistaa suosituksensa ostotarjouksen hyväk­symisestä.

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja hallituksen lausunnosta:

Timo T. Laitinen, hallituksen riippumattomien jäsenten edustajana, puh 0500 701 230

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.oral.fi