03.10.2014 08:15:00 CET

Välimies nimetty Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähemmistöosakkaiden lunastamista koskevassa lunastusasiassa

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE OSAKKEENOMISTAJILLE 3.10.2014 klo 9:15

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Oral Hammaslääkärit Oyj on Renideo Holding Oy:n välityksellä vastaanottanut seuraavat tiedot Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalta:

VÄLIMIES NIMETTY ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKAIDEN LUNASTAMISTA KOSKEVASSA LUNASTUSASIASSA

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on määrännyt yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaisemaan muiden kuin Renideo Holding Oy:n (Tarjouksentekijä) omistuksessa olevien Oral Hammaslääkärit Oyj:n (Oral) osakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevan asian. Välimiesoikeuden ainoana välimiehenä toimii asianajaja Olli Iirola.

Tarjouksentekijä ilmoitti 11.06.2014, että sen omistus Oralin osakkeista ja äänimäärästä on ylittänyt yhdeksän kymmenesosaa (9/10). Tarjouksentekijä on 3.7.2014 alussa tehnyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle hakemuksen vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevan välimiesmenettelyn aloittamiseksi. Tarjouksentekijän tarjoama lunastushinta on 6,70 euroa osakkeelta, mikä vastaa Tarjouksentekijän 14.4.2014 julkistetussa vapaaehtoisessa julkisessa ostotarjouksessa maksamaa vastiketta.

LISÄTIETOJA

Uskottu mies

OTL, KTK Nils Blummé
N.O. Blummé Oy
Nousiaistentie 7 A 1
00280 HELSINKI
Puhelin 040 532 2041
Sähköposti nilsblumme@msn.com

Renideo Holding Oy:n asiamies

Asianajaja Nina Wilkman
Asianajotoimisto Borenius Oy
Yrjönkatu 13 A
00120, HELSINKI
Puhelin (09) 615 333
Sähköposti nina.wilkman@borenius.com

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.


JAKELU

www.oral.fi
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet