15.08.2014 09:00:56 CET

VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY/ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N MUUT OSAKKEENOMISTAJAT (ASIA NR. L 3/2014)

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 15.8.2014 klo 10.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Kiinassa, Hongkongissa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Oral Hammaslääkärit Oyj on Renideo Holding Oy:n välityksellä vastaanottanut seuraavat tiedot Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalta:

VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY/ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N MUUT OSAKKEENOMISTAJAT (ASIA NR. L 3/2014)

Renideo Holding Oy on pyytänyt osakeyhtiölain 18 luvun 4 §:n mukaisesti Keskuskauppakamarin lunastuslautakuntaa määräämään välimiesoikeuden Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeiden lunastusta koskevaan asiaan.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus antaa lunastuslautakunnalle kirjallinen lausuma välimiesoikeuden määräämisestä viimeistään 29.8.2014. Mahdollinen lausuma tulee toimittaa osoitteeseen: Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta, PL 1000, 00101 Helsinki. Lausuman voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen elina.kylkilahti@chamber.fi tai anne.horttanainen@chamber.fi.

Lausuman antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä lunastuslautakunnassa.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan tiedote ja lausumapyyntö, Renideo Holding Oy:n hakemus välimiesmenettelyn aloittamiseksi sekä Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan säännöt on lähetetty postitse kaikille niille osakkeenomistajille, joiden yhteystiedot ovat Oral Hammaslääkärit Oyj:n tiedossa. Aineisto on myös saatavilla Oral Hammaslääkärit Oyj:n verkkosivuilta www.oral.fi.

Lunastuslautakunta vastaa ainoastaan välimiesoikeuden määräämistä koskeviin kysymyksiin. Muiden mahdollisten kysymysten osalta osakkeenomistaja tulee ottaa yhteyttä asiassa määrättyyn uskottuun mieheen tai Renideo Holding Oy:n asiamieheen.

LISÄTIETOJA

Uskottu mies

OTL, KTK Nils Blummé
N.O. Blummé Oy
Nousiaistentie 7 A 1
00280 HELSINKI
Puhelin 040 532 2041
Sähköposti nilsblumme@msn.com

Renideo Holding Oy:n asiamies

Asianajaja Nina Wilkman
Asianajotoimisto Borenius Oy
Yrjönkatu 13 A
00120, HELSINKI
Puhelin (09) 615 333
Sähköposti nina.wilkman@borenius.com

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin (Innolink Research 2014) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 800 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 57,9 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 30 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös oma hammaslaboratorio.

JAKELU

www.oral.fi
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet