Suun huono terveys vaikuttaa negatiivisesti myös muuhun hyvinvointiin. Tuore tutkimus kuitenkin paljastaa, että vain joka kolmas työikäinen suomalainen käy vuosittain hammaslääkärissä.

Tutkimuksen mukaan suun terveyttä pidetään tärkeänä, mutta hammaslääkärin penkkiin istutaan siitä huolimatta vain harvoin – jos koskaan. Vain joka kolmas suomalainen huolehtii säännöllisesti suunsa terveydestä käymällä hammaslääkärin tarkastuksessa. Suurin osa suomalaisista siis jättäytyy vain akuuttihoidon varaan ja altistaa samalla itsensä vakaville terveydellisille seurauksille.

Kivuttoman ja hajuttoman suun luullaan olevan kunnossa, vaikka todellisuudessa moni suun ongelma etenee oireettomana.

– Usein ajatellaan, että hammaslääkäriin tullaan korjaamaan ilmi tulleet ongelmat, vaikka tärkeintä olisi nimenomaan ennaltaehkäisy, ettei laajoihin hoitoihin tarvitsisi turvautua, sanoo hammaslääkäri Leila Pakkasjärvi Oral Hammaslääkäreistä.

Hammaslääkärikäyntejä vältellään monista syistä, mutta yleisimpinä Pakkasjärvi mainitsee hammaslääkäripelon sekä taloudelliset seikat.

– Sitoutuminen tuttuun hoitopaikkaan ja hammaslääkäriin madaltaa hoitoon hakeutumisen kynnystä. Myös pelkopotilaille on helpompaa, kun hoitoon tuleminen tuntuu tutulta ja turvalliselta. Kannattaa muistaa, että hoitoon tulon lykkääminen tarkoittaa lähes aina myös lisäkustannuksia, Pakkasjärvi toteaa.

Vakavia terveyshaittoja

Hampaiden ja suun kunto vaikuttaa yleisterveyteen ja sitä kautta myös työkykyyn. Jokaisen suussa kasvaa laajoja mikrobikasvustoja, joiden joukossa on myös vaarallisia taudinaiheuttajia.

– Hoitamattomassa suussa ne voivat päästä verenkiertoon ja se altistaa myös muille sairauksille, kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitaudeille, Pakkasjärvi varoittaa.
Hoitamattomaan suuhun muodostuu niin sanottua haavapintaa, jossa bakteerit pääsevät mellastamaan.

Monien tautien, kuten esimerkiksi sepelvaltimotaudin, diabeteksen, reuman ja keuhkokuumeen hoito monimutkaistuu ja vaikeutuu, jos suussa on ongelmia. Ongelmat pahenevat edelleen, jos henkilön vastustuskyky on jostain syystä heikentynyt.

– Perusterveelläkin ihmisellä suun tulehdustilat aiheuttavat kipua, kuumetta, märkimistä ja väsymistä ja kaikki nämä johtavat sairauspoissaoloihin töistä.

Työnantajan tuki tärkeää

Yli puolet tutkimukseen vastanneista oli sitä mieltä, että hammaslääkärissä pitäisi käydä useammin. Kaksi kolmasosaa vastaajista ilmoitti, että hoitaisi hampaitaan tiheämmin, jos työnantaja tukisi hampaiden huoltoa. Hammashuoltoa arvostetaankin etuna enemmän kuin ennen.

– Kysyimme noin vuosi sitten henkilöstöltämme, mitä etuja he arvostavat ja mitä eivät. Henkilöstön toiveiden perusteella firman tarjoamat sokerilimsat vaihtuivat työnantajan tukemaan hammashuoltoon, kertoo henkilöstöpäällikkö Maija Soininen 3 Step IT:stä.
Ensimmäisen vuoden jälkeen kokemukset hammashuollosta työetuna ovat olleet pelkästään positiivisia. Hammashoitoon on alettu suhtautua entistä vakavammin ja sitä tehdään entistä säännöllisemmin.

– Koemme, että hammashuolto on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Uskon, että tämä tulee pidemmällä aikavälillä näkymään myös sairauspoissaolojen määrässä, vaikka meillä niissä alhaiset prosentit jo onkin, Soininen kertoo tyytyväisenä.

Tutkimus toteutettiin web-kyselynä toukokuussa 2013 ja siihen vastasi yhteensä 613 18-65-vuotiasta työssäkäyvää suomalaista. Lähtöotos painotettiin väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Tutkimuksen tilasi Oral Hammaslääkärit ja toteutti YouGov Finland.

Lisätietoja:
Jaana Syväoja
Markkinointipäällikkö
Oral Hammaslääkärit
p. 050 511 2015

Tietoa Oral Hammaslääkäreiden työpaikkahammashuoltopalveluista