Oikomishoidon keinoin voidaan parantaa mm. purentavaivoja, vaikeasti ahtautuneita hammasvälejä, suun kiputiloja sekä parantaa hampaiden ulkonäköä.

Usein oikominen tehdään lapsuus- ja nuoruusiässä, jolloin kasvojen kasvu ja hampaiden puhkeaminen on vielä kesken. Kasvojen luiden vielä kasvaessa niihin on helpompi vaikuttaa ja oikeilla kojeilla hampaat saadaan puhkeamaan haluttuun kohtaan. Hampaiden oikominen voidaan kuitenkin toteuttaa minkä ikäisenä tahansa ja aikuisiällä tehtävä oikominen on nykyään hyvin yleistä.

Miksi hampaita pitää oikoa?

Hampaiden oikomishoidolla voidaan hoitaa vääränlaista purentaa, joka aiheuttaa kasvojen kiputiloja ja ruuan pureskeleminen saattaa olla vaikeutunut.

Oikomista tehdään myös esteettisistä syistä, kun hampaiden ulkonäkö häiritsee.

Oikomistekniikat

Oralissa on saatavilla huomaamattomia oikomistekniikoita kuten Invisalign ja linguaalitekniikan eli kielenpuoleisen tekniikan menetelmiä.

Invisalign-hoito tehdään läpinäkyvien, irrotettavien muovikalvojen avulla. Linguaalitekniikoissa kiinnikkeet ovat hampaissa kielen puoleisilla pinnoilla.

Oikomista voidaan myös tehdä perinteisillä kiinteillä oikomiskojeilla, ”hammasraudoilla”.

Oikomishoidon kesto

Oikomishoidon kesto riippuu paljon purentavirheen laadusta ja käytetystä oikomistekniikasta. Hampaita siirrettäessä voimien tulee olla riittävän pieniä, jotta hampaat eivät vahingoitu.

Usein oikomishoidossa on monia vaiheita ja oikomiskojeiden päivittäistä käyttöaikaa vaihdellaan hoidon edetessä.

Oikomistuloksen ylläpito

Oikomishoitoihin liittyy niin kutsuttu palautumistaipumus, eli tietyt hampaiden virheasennot, kuten ahtautuneet ja kiertyneet hampaat palautuvat erityisen herkästi.

Hampaita siirtävän tai leukojen kasvua ohjailevan oikomishoidon jälkeen tarvitaan aina ylläpitohoitovaihe (retentiovaihe) hoitotuloksen pysyvyyden varmistamiseksi. Kasvua ohjailevien yökojeiden käyttöä vähennetään ylläpitohoitovaiheessa asteittain.

Kiinteän oikomiskojehoidon jälkeen hampaiden kielen puoleisille pinnoille liimataan usein tukikaaria, jotka estävät hampaiden palautumista. Jotkut tukikaaret saatetaan jättää hampaiden pinnoille useiksi vuosiksi ja ne edellyttävät säännöllistä kontrollia hampaiston tarkastusten yhteydessä.

Lisäksi ylläpitohoitovaiheessa käytetään usein irrotettavaa oikomiskojetta tai purentakiskoa. Leukanivelten ja purentalihasten kiputilat saattavat vaatia purentafysiologista jatkohoitoa oikomishoidon jälkeenkin.

Hampaiden oikominen muiden hoitojen yhteydessä

Oikomisen toteuttaa oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Toisinaan oikominen vaatii myös muiden erikoistumisalojen asiantuntemusta. Oralissa tämä on vaivatonta, sillä meiltä löytyvät kätevästi saman katon alta kattavat erikoishammaslääkäripalvelut.

Esimerkkejä erikoisalojen yhteistyöstä oikomisen yhteydessä:

Puuttuvien tai menetettyjen hampaiden proteettista korvaamista edeltää toisinaan valmisteleva oikomishoito. Tällöin korjataan kallistuneiden hampaiden asentoja tai siirretään hampaita suotuisampiin asentoihin, jotta proteettinen hoito voidaan toteuttaa. Hoidon suunnittelu tehdään yhteistyössä protetiikan erikoishammaslääkärin kanssa.

Oikomishoitoa voidaan tarvita myös kiinnityskudossairauksien hoidon yhteydessä, jos hampaistoon kohdistuu purentatraumaa. Tällöin hoidon suunnittelu tehdään iensairauksiin erikoistuneen hammaslääkärin kanssa.

Jos purentavirhe aiheutuu leukojen välisestä luustollisesta epäsuhdasta, purennan korjaus saattaa oikomishoidon lisäksi edellyttää myös leukakirurgiaa, jolloin kokonaishoidon suunnittelu ja toteutus tehdään yhdessä leukakirurgin kanssa.