Proteettiset ratkaisut

Protetiikalla tarkoitetaan puuttuvien hampaiden, pehmytkudosten tai koko hampaiston korvaamista erilaisin keinotekoisin menetelmin sekä vaurioituneiden hampaiden korjaamista kruunuttamalla eli uusimalla hampaan näkyvä osa. Proteettisella hoidolla voidaan korjata myös purentaa ja hampaiden ulkonäköä.

Akryyliosaproteesit

Akryyliosaproteeseja käytetään kun omia hampaita on jäljellä vähän. Akryyliosaproteesit ovat esteettisesti huomaamattomia ja materiaaleiltaan turvallisia. Proteesien lujuuden varmistamme tarvittaessa kuituvahvikkeilla.

Metallirunkoiset osaproteesit

Metallirunkoiset osaproteesit soveltuvat osittain puutteellisen mutta hyväkuntoisen oman hampaiston purentatueksi. Metallirunkoinen rankaproteesi kiinnitetään koukuin potilaan omiin hampaisiin. Metallirankaproteesin käyttö edellyttääkin usein proteesin kiinnitinhampaiden kunnostusta. Ylä- ja alaleuan rankaproteesien materiaalina käytetään nikkelivapaata kromi-koboltti metalliseosta tai titaania. Runkomateriaali on erittäin kestävää.

Kokoproteesit

Purennan kuntouttaminen kokoproteesien avulla toteutetaan terveeseen suuhun. Tavanomaisen akryylipohjamateriaalin vaihtoehtona voi olla myös pehmeä pohjamateriaali. Kokoproteesit on syytä uusia 8-10 vuoden välein.

Metallokeraamiset kruunut ja sillat

Metallokeraamiset kruunut valmistetaan usein proteesien tukihampaiksi. Metallokeraamisen sillan avulla voidaan korvata yksi tai useampi hammas erityisesti hoidettaessa kulunutta purentaa. Omiin hampaisiin tukeutuvien kruunujen ja siltojen suunnittelussa parhaimman toiminnallisen ja esteettisen hoitotuloksen aikaansaaminen vaatii usein eri erikoisalojen asiantuntijoiden yhteistyötä

Kokokeraamiset kruunut ja sillat

Kokokeraamisten hammasproteesien suosio on kasvamassa materiaalin biologisten vaikutusten ja ylivoimaisten esteettisten ominaisuuksien vuoksi. Zirkoniumposliinista tehdyt kruunut vastaavat lujuudeltaan metallirunkoisia kruunuja.

Hammasimplantit

Yksittäisillä hammasimplanteilla korvataan tyypillisesti tapaturmassa menetetty tai poistettu hammas. Materiaalina käytetään joko kultarunkoista posliinia tai zirkoniumposliinia.

Implanttisillat

Implanttisillat valmistetaan korvaamaan aikaisempaa irtoproteesia tai lisäämään purentapinta-alaa. Implanttisiltojen materiaalina käytetään joko kulta- tai titaanirunkoista posliinia tai zirkoniumposliinia.

Koko leuan implanttisillat

Koko leuan implanttisilloilla voidaan korvata kokoproteesit. Kiinteän implanttisillan valmistus edellyttää laajaa suunnittelua, jota varten potilaan leuoista otetaan röntgenleikekuvat. Yleensä hoito vaatii luusiirteen. Kiinteä silta palauttaa luonnollisen purentakyvyn.

Kokoproteesin kiinnitys mini-implanteilla

Hoitomuoto sopii potilaille, joilla alaleuan luuharjanne on pienentynyt ja proteesin pysyvyys tästä syystä heikentynyt. Proteesi kiinnitetään Proteesin kiinnitys mini-implanteillamini-implanttien avulla alaleukaan, jolloin proteesi pysyy hyvin, eikä ”lonksu”.
Valmius mini-implanttihoitoihin löytyy useimmilta Oral-asemilta. Alaleuan kokoproteesin kiinnitys mini-implanteilla kohottaa kokoproteesin käyttäjän elämänlaatua merkittävästi.

Milloin kruunu hampaaseen?

Pahasti vaurioitunut hammas voidaan korjata kruunuttamalla. Jos hampaassa on laajalle levinnyt karies ja se on monesti paikattu tai jos hammas on tummunut esimerkiksi juurihoidon seurauksena, on kruunutus hyvä hoitovaihtoehto. Kruunutus sekä vahvistaa hammasta että kohentaa sen ulkonäköä. Kruunutettava hammas hiotaan pieneksi tukipilariksi, jonka varaan kruunu rakennetaan. Hammaslääkärien ottamien jäljennösten perusteella hammasteknikko valmistaa yksilöllisen, purentaan sopivan kruunun, joka sementoidaan hammaspilariin kiinni. Kruunu voidaan valmistaa esimerkiksi kullasta, erilaisista metalliseoksista tai keramiikasta. Mikäli hammas puuttuu kokonaan ja se korvataan implantilla, kiinnitetään kruunu implantin varaan.

Hammassilta tai osaproteesi

Yksi tai useampi puuttuva hammas voidaan korvata sillalla, osaproteesilla tai implantilla. Silta kiinnitetään puuttuvan hampaan viereisiin hampaisiin, jotka kruunutetaan. Myös useamman hampaan puutoksesta muodostunut aukko voidaan peittää sillan välihampailla. Kuten kruunukin, silta voidaan valmistaa useista eri materiaaleista.
Toisin kuin silta, on osaproteesi irrotettava proteettinen ratkaisu. Osaproteesi voi olla esimerkiksi akryylimuovista tai metallista valmistettu levy, johon keinotekoiset hampaat kiinnitetään. Kun osaproteesi asetetaan suuhun paikoilleen, peittyvät puuttuvien hampaiden aukot proteesin hampailla.

Kun kaikki hampaat puuttuvat

Jos kaikki hampaat puuttuvat, proteettisena ratkaisuna käytetään usein kokoproteesia. Kokoproteesi on suusta irrotettava malli, joka korvaa kaikki hampaat. Kokoproteesi voidaan myös kiinnittää suuhun muutaman implantin avulla. Tällöin voit kuitenkin irrottaa sen itse pudistuksen ajaksi.

Kuinka kauan hammasproteesit kestävät?

Hammasproteeseihin totutteleminen voi aluksi viedä jonkin aikaa. Lisäksi ajan kuluessa suussa tapahtuu jatkuvasti kudosten muokkautumista, jolloin proteesin istuvuus voi heiketä. Säännöllisillä hammaslääkärikäyneillä tarkastetaan proteesin suuhun sopivuus ja voidaan tarvittaessa muokata proteesia. Hyvä suuhygienia pidentää aina hammasproteesien kestävyyttä. Huolellisesti puhdistettu hammasproteesi voi kestää eliniän.

Miten proteettinen hoito aloitetaan?

Proteettisia hoitoja tekevät protetiikan ja purentafysiologian erikoishammaslääkärit ja yleishammaslääkärit. Pääset helposti alkuun varaamalla ajan palveluun Protetiikka, hoidon tarpeen arviointi. Arviointikäynnillä hammaslääkäri laatii sinulle suunnitelman tarvittavista toimenpiteistä tilanteesi ja toiveittesi pohjalta. Hoitosuunnitelman saatuasi voit tehdä päätöksen hoidon aloittamisesta.