Finländsk Service

Förbundet för Finländskt Arbete administrerar och övervakar det registrerade ursprungsmärket Nyckelflaggan. Oral Hammaslääkärit Abp är medlem i förbundet och har beviljats rätten att använda symbolen Nyckelflaggan. Nyckelflaggan berättar att produkten är tillverkad eller tjänsten är producerad i Finland.

Förbundet för Finländskt Arbetes värden, ”finländskhet, kompetens och utvecklingsanda” motsvarar även värdena för Oral Hammaslääkärits verksamhet.

Det finns inga lediga tider
Info