Bettstörningar

Bettstörningar visar sig ofta genom migränliknande huvudvärk, knakande käkleder och symtom i nack- och axelregionen. Orsakerna till bettstörningar är alltför mjuk mat, bettfel i tänderna och individuella onormala tuggvanor (gnisslande av tänder).

För att behandla bettstörningar används en bettskena av akrylplast (individuellt tillverkad). Bettskenan fungerar genom att den får tuggmusklerna att "slappna av". Som hjälp kan man använda sjukgymnastik, gymnastik för tuggmusklerna, värmebehandling och olika muskelavslappnande läkemedel.

Bettstörningar kan också behandlas med korrigerande behandling och protetiska metoder

Vad är ett bettorgan?

För att kunna finfördela maten och producera tal måste tändernas, bettmusklernas och käkledernas funktioner vara väl koordinerade och enhetliga. Bettorganet är en helhet med en komplicerad struktur och funktion. Bettorganet består av tänderna och deras stödvävnad, bettmusklerna, käklederna, över- och underkäkens ben, spottkörteln och tungans, läpparnas och kindernas muskler. Nerverna som styr bettorganet ingår också i paketet. Alla vävnader i anknytning till bettorganet påverkar varandra. Om bettet är felaktigt kan man få problem med käkleden och omgivande vävnader.

Vad beror bettstörningar på?

Störningar i anknytning till bettorganet är mycket vanliga. Upp till hälften av befolkningen får problem i något skede av livet. Funktionsstörningarna rör alla åldersgrupper, oftast kvinnor.

Det kan finnas många skäl till bettstörningar. Avsaknaden av tänder och ändrade ställningar, obehandlade bettfel samt höga tänder och överflödiga fyllningar kan påverka bettet negativt. Trauma mot bettorganet och allmänsjukdomar som reumatism kan också ligga bakom en bettstörning. Psykiska faktorer, framför allt stress, är en stor orsak till funktionsstörningar. Stress ökar tandgnissling, bruxism, som ofta sker på natten. Gnisslande av tänder på natten är ofta en omedveten handling, såvida inte ens andra hälft upptäcker det. En annan skadlig bitvana är att pressa ihop tänderna hårt. Känsligheten för störningar i bettorganen är också mycket individuell. En del reagerar starkt på förändringar i bettorganet, medan andra inte känner av det alls.

Har ni huvudvärk? Vilka symtom brukar höra ihop med bettstörningar?    

Vid bettstörningar måste musklerna ofta tåla en långvarigare belastning än normalt.

Det gör att vävnaderna tröttnar och kan utsättas för skador. Många muskler i huvudet och ansiktet har kontakt med varandra.

Ett mycket vanligt symtom vid störningar i bettorganet är ständig huvudvärk. Stel nacke och stela axlar hör ofta ihop med huvudvärken. Det kan även förekomma en del andra diffusa smärtor i ansiktet och en domnande känsla. Känsliga bettmuskler och trötthet är vanliga fynd. Känslan av en klump i halsen och öronproblem som smärta, ringning i öronen och lock för öronen är också eventuella symtom.

Det kan också ske förändringar i tänderna och deras stödvävnader samt i käklederna. Nedslitna tänder kan vara ett tecken på bruxism.

Symtom i käkleden, som ömhet, knäppningar och knastrande är några av de vanligaste symtomen vid bettstörningar. Svårigheter att öppna munnen och stela käkar kan också vara tecken på störningar i bettorganet.

Hur behandlar man bettstörningar?

Bettorganets funktion undersöks vid ett kontrollbesök. Vid undersökningen utreder man behovet av eventuell fortsatt behandling och undersökning. Om man hittar symtom som tyder på bettstörningar gör man en mer omfattande kartläggning av situationen. Ibland försvinner symtomen av sig själva, men för det mesta krävs det behandling.

Tillverkningen av en individuell bettskena är den vanligaste behandlingsmetoden.

En bettskena är ett skydd för över- eller undertänderna tillverkad av akrylplast. Med en bettskena kan man undvika skador på tänder och käkleder. Skenan gör dessutom att bettmusklerna slappnar av och balanserar bettet. Bettskenan används vanligtvis på natten för att undvika symtom och skador som orsakas av bruxism. Det är också viktigt att försöka undvika skadliga vanor, som att bita på naglarna eller gnissla tänder.

När man vill förändra bettet permanent kan man slipa ner tänderna, reglera dem eller använda protetik. Vid behov används även muskelavslappnande läkemedel i akuta skeden. Gymnastikövningar för bettmusklerna och sjukgymnastik lindrar även ofta symtomen.

Det finns inga lediga tider
Info