Borttagning av tandsten och förebyggande behandling

Tandsten är något vi alla känner till. Med tiden bildas det mer eller mindre tandsten framför allt på tändernas insida och även på i övrigt svårborstade ställen.

Tandsten bildas lätt utan några symtom, även om de första symtomen brukar vara ömmande tandkött och små blödningar runt tänderna, t.ex. när man äter.

Tandsten irriterar tandköttsvävnaden och förstör med tiden tändernas fäste. Regelbunden borttagning av tandsten och rengöring av tändernas ytor är därför en viktig förebyggande åtgärd.

Borttagning av tandsten samt munhygienisttjänster

Hur bildas tandsten?

Normalt sett har man bakterier i munnen som sätter sig på tändernas yta och i tandköttskanterna. Bakteriemassan som byggs upp kallas plack. Om man inte tar bort placken regelbundet kan mineralerna i saliven härda det. Den hårdnade placken är tandsten. För att placken inte ska förvandlas till tandsten ska man borsta tänderna två gånger om dagen.

Det är dessutom oerhört viktigt att rengöra mellan tänderna för att undvika tandsten. Vid rengöringen kan man använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborstar beroende på mellanrummets storlek.

Det bildas mest tandsten i områden som är svåra att rengöra, som i trånga utrymmen mellan tänderna. Vid tänderna intill spottkörtlarnas utförsgångar hårdnar placken lättare till tandsten. Tandsten kan bildas både ovanför tandköttskanten och i tandköttsfickan, under tandköttet. Tandsten inflammerar och irriterar tandköttet och gör det svårare att hålla tandköttskanten ren. Ett inflammerat tandkött är rött, svullet och blöder lätt. Om inflammationen tränger djupare in i tandköttet kan även tandens parodontala vävnader skadas.

Hur ofta ska man ta bort tandsten?

Bildandet av tandsten är mycket individuellt. Hos en del gör salivens sammansättning att plack hårdnar till tandsten på bara några veckor, medan det hos andra knappt bildas något alls. När placken har hårdnat till tandsten kan man inte längre ta bort det på egen hand. Rengöringsintervallerna varierar beroende på person. Man brukar rekommendera att borttagning av tandsten omkring en gång per år. Tandstenen kan tas bort av tandläkare eller munhygienist.

Vad är en ultraljudsapparat?

Tandsten kan tas bort med ett handinstrument eller med en ultraljudsapparat. Med handinstrumentet tas tandstenen bort mekaniskt genom att man skrapar rent tandens yta ovanför och under tandstenskanten.

 Vid borttagning av tandsten i en tandköttsficka kan man bedöva tandköttet. Spetsen på ultraljudsapparaten förs utmed tanden. Vibrationerna från ultraljudsapparaten tillsammans med en vattendusch lossar missfärgningar och tandsten från tändernas yta.

Vad är en munhygienist?

Tandsten brukar tas bort av en oberoende munhygienist. Munhygienisten är en person som är utbildad i munnens hälsovård och förebyggande av munsjukdomar.  Munhygienisten samarbetar med tandläkaren och specialisttandläkaren, parodontologen. Behandlingen baseras emellertid alltid på en undersökning, vårdplanering och uppföljning gjord av tandläkare. Munhygienistens arbetsbeskrivning innefattar åtgärder som främjar munnens hälsa, som borttagning av tandsten och behandling av tandköttsinflammationer, rengöring av tänder, anvisningar för hemmavård, fluorbehandling, salivtest och kostrådgivning. Om ni vill kan ni beställa en tid direkt till munhygienisten för blekning av tänder och borttagning av missfärgningar. Förbyggande munhälsovård är ett behagligt och förmånligt sätt för kunden att undvika åtgärder som kräver korrigerande behandling.

Det finns inga lediga tider
Info