Estetisk tandvård

Skäms ni för ert leende?

Munnen och tänderna utgör ofta den del av ansiktet som fångar andras blickar och det anses vara viktigt att de är felfria och ser bra ut.

Färgavvikelser, gluggar mellan tänderna eller nedslitna tänder orsakar inte nödvändigtvis någon medicinsk skada, men om personen upplever dem som besvärliga kan även små förändringar i tänderna störa det dagliga livet.

Varför missfärgas tänderna?

Missfärgning av tänderna orsakas av många maträtter och drycker, rökning och vissa läkemedel. Tanden kan missfärgas efter ett trauma till följd av en intern blödning i tanden. På lagade tänder kan ett tidigare fyllningsmaterial orsaka missfärgning. När man blir gammal blir emaljen tunnare och dess sammansättning förändras, vilket gör att emaljens transparens minskar och tanden blir mörkare.

Hur får man bort missfärgningar?

De flesta tandkrämer på marknaden påstår att de kan bleka tänderna. Tandkrämernas effekt bygger på korn som slipar tänderna, och överdriven användning kan också slita för mycket på tandens yta. Tandläkar- eller munhygienistmottagningen använder flera olika metoder för att bleka tänder, beroende på orsakerna till missfärgningen. Ultraljudsapparaten som används för att ta bort tandsten tar effektivt bort missfärgningar orsakade av mat, dryck och rökning. Det gör även sodarengöring och polering med en pasta som innehåller pimpsten och en roterande putskopp av gummi. Om det inte räcker med att ta bort missfärgningen för att uppnå önskat slutresultat kan man bleka tänderna med vätesuperoxid. Blekningen kan göras helt på tandläkarmottagningen eller i samarbete med patienten, varmed en del av behandlingen utförs hemma.
Vätesuperoxiden som används vid blekning på mottagningen är starkare och effekten förstärks med ljus och värme, vilket ger en kortare verkningstid. Vid behandling hemma gör man en tätt sittande skena åt patienten på mottagningen. Skenan fylls hemma med ett blekningsmedel som innehåller vätesuperoxid och får verka, ofta över natten. Behandlingen tar 1-2 veckor.

Övrig estetisk behandling

Förutom missfärgade tänder kan även avvikande längd på tänderna, till exempel förkortade tänder i en sliten tandrad eller gluggar i tandbågen, orsaka besvär och missnöje. Det är lätt att korrigera med hjälp av kompositplastmaterial eller porslinskal. Gamla fyllningar i lagade tänder kan läcka från kanten, vilket gör att tanden missfärgas och ibland är fyllningsmaterialet inte längre estetiskt tillfredsställande, varmed man kan ta bort och ersätta de gamla fyllningarna. Dagens tandmaterial är estetiskt sett av mycket hög kvalitet och omärkbara och ett behagligt tandutseende utgör en central faktor i planeringen och genomförandet av all behandling.
En tand som saknas på ett synligt ställe i tandbågen kan ersättas omärkbart med protetiska lösningar eller med ett implantat.

Det finns inga lediga tider
Info