Företagstandvård

Företagstandvård är ett arrangemang där företaget betalar för hela eller delar av den anställdas tandvårdskostnader. Normal tandvård via företagstandvård är en avdragsgill kostnad och en skattefri förmån för den anställda. Vårdtjänsternas omfattning och arrangemang ska alltid avtalas separat med respektive företag. Grundtanken är att personaltandvården ska anordnas som företagstandvård, varmed det gynnar både företaget och personalen.

Tandvård bidrar till att upprätthålla arbetsförmågan och då den är regelbunden tar den mindre tid och kostar mindre pengar.  Företagets kostnader blir dessutom lägre tack vare tandvårdsersättning från FPA. Tandvård minskar sjukfrånvaron bland personalen och förbättrar därmed deras arbetsinsatser.

Förutsättningen för ett avtal om företagstandvård är att företaget har fattat ett skriftligt beslut att erbjuda sina anställda företagstandvård. Av beslutet ska det framgå hur stor del av personalens tandvård ersätts och förmånen ska dessutom vara normal, rimlig och omfatta hela personalen.

Med dessa förutsättningar kan företaget själv fastställa vilka behandlingsåtgärder som ersätts.

Information och kontakt:

Jaana Syväoja
Tel. 050 511 2015

förnamn.efternamn@oral.fi

Det finns inga lediga tider
Info