Mun- och käkkirurgi

Mun- och käkkirurgi innebär diagnostik och kirurgisk behandling av tuggorganen och därtill hörande vävnader, sjukdomar och olyckor.

Till våra käkk- och munkirurgers verksamhetsområde hör alla dagkirurgiska åtgärder:

    * borttagning av tänder

    * operation av tändernas rotändar

    * prover av slemhinneförändringar

    * borttagning av små, godartade tumörer

    * smärttillstånd i käklederna

    * implantatbehandlingar

    * bentransplantationer

Det handlar oftast om dagkirurgi som utförs under lokalbedövning. Åtgärderna kan vid behov utföras under sedation eller narkos.

Återhämtningstiderna efter de kirurgiska åtgärderna är korta, vilket gör att man kan åka hem samma dag. Det gör i sin tur att patienterna kan utföra sina dagliga ärenden utan problem.

Det finns inga lediga tider
Info